2017, een nieuw jaar met vernieuwde regels!

RedactieAlgemeen

Wat is er veranderd op het gebied van werk en inkomen?

De minimumlonen zijn aangepast naar nieuwe bedragen. Ook is het voor werkgevers niet meer mogelijk om tot het minimumloon te komen met maaltijdvergoedingen en verzekeringspremies. Deze zogenaamde schijnconstructies zijn per 1 januari 2017 verboden. Via deze link (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/mijn-minimumloon) kunt u berekenen wat uw minimumloon hoort te zijn. Ook is de transitievergoeding aangepast wanneer u wordt ontslagen, dit maximum is vastgesteld op 77.000 euro in 2017. De zorgtoeslag is verder ook aangepast, deze is voor een alleenstaande maximaal 1066 euro per jaar en voor partners maximaal 2043 euro per jaar.

Gezondheid en zorg

Op het gebied van de gezondheidszorg is ook het een en ander aangepast dat voor u van belang kan zijn. Vanaf 1 januari 2017 moet een zorgaanbieder een cliënt altijd informeren als er iets mis is gegaan bij de verlening van zorg. Dit geldt wanneer er bijvoorbeeld tijdens een operatie iets is misgegaan en dat later merkbare gevolgen voor u heeft gehad. De zorgaanbieder is verplicht dit in uw dossier op te nemen, waardoor u dit later als onderbouwing van uw standpunt kan gebruiken in een juridische procedure. Ook moet vanaf 1 januari 2017 elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. Dit kan voor u van belang zijn wanneer u een klacht heeft en er met de arts of instelling niet uitkomt. De klachtenfunctionaris kan u dan verder helpen en zoeken naar een voor u passende oplossing.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen

De huren van sociale huurwoningen mogen in 2017 met maximaal 2,8% stijgen. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt er vanaf 1 januari 2017 echter nog maar één inkomensgrens. Deze grens is vastgesteld op 40.349 euro. Wanneer uw inkomen boven deze grens beloopt, dan zal de maximale huurverhoging 4,3% behelzen. Chronisch zieken en gehandicapten zijn echter uitgezonderd va deze regel, net zoals huishoudens van minimaal 4 personen, waar 1 of meerdere mensen de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Bron: Rijksoverheid

Redactie2017, een nieuw jaar met vernieuwde regels!