Aangifte geboorte en naamskeuze kind

RedactieAlgemeen

Afbeeldingsresultaat voor baby tekening

De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. U mag zelf de voornaam van uw kind kiezen. Als achternaam mag u kiezen tussen de achternaam van de vader en die van de moeder.

Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder of die van de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. U gaat samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om uw naamskeuze te laten vastleggen. Dit kan niet door 1 van u beiden en ook niet schriftelijk.

Situaties waarin kind automatisch achternaam krijgt

Als u niet kiest voor een achternaam, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie:

 • Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

  Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U kunt dit doen voor de geboorte of bij de geboorteaangifte.

 • Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

  Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning. U moet hiervoor beiden in persoon verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Erkenning is mogelijk voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte.

 • Ouders van hetzelfde geslacht (2 mannen)

  Adopteert u met een andere man een kind, dan kunt u de achternaam van 1 van u beiden kiezen. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dat niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter.

 • Ouders van hetzelfde geslacht (2 vrouwen)

  Als 2 getrouwde of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende:

  • De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de moeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt.
  • De moeder wordt zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het kind de naam van de duomoeder krijgt.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Want juridisch gaat het niet om een kind van dezelfde ouders.

Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen, dan geldt de eenheid van de familienaam wel. Alle kinderen die u en uw nieuwe partner krijgen, moeten dezelfde achternaam hebben.

 

 

RedactieAangifte geboorte en naamskeuze kind