Belangrijkste wijzigingen in het huurrecht

RedactieAlgemeen

Enige tijd geleden is de wet doorstroming huurkracht in werking getreden. Op enkele punten is het huurrecht hiermee ingrijpend gewijzigd. Heeft u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje staan?

  1. Veranderingen met betrekking tot tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 eindigen tijdelijke huurcontracten, oftewel een huurcontract waarbij een einddatum is overeengekomen, automatisch wanneer de datum die is afgesproken, is verstreken.

Hierbij is wel een verschil tussen zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte. Bij zelfstandige woonruimte moet je denken aan een appartement of huis, oftewel een eigen voordeur. Bij onzelfstandige woonruimte heb je een geen eigen voordeur. Denk hierbij aan een studentenkamer.

Bij tijdelijke huurcontracten van een zelfstandige woonruimte gaat het om een periode van twee jaar of korter. Bij tijdelijke huurcontracten van een onzelfstandige woonruimte daarentegen gaat het om een periode van vijf jaar of korter.

Heb je een huurovereenkomst zonder einddatum? Dan kan de verhuurder de huurovereenkomst alleen eindigen als hij hiervoor een geldige opzeggingsgrond heeft.

  1. Informatieplicht verhuurder

Wanneer je een huurovereenkomst hebt voor bepaalde tijd (met een einddatum dus) moet de verhuurder jou schriftelijk informeren over het eindigen van de huurovereenkomst. Dit moet hij uiterlijk één maand van tevoren doen én niet meer dan drie maanden van tevoren.

Laat de verhuurder dit na? Jouw huurovereenkomst wordt dan voor onbepaalde tijd verlengd. De verhuurder kan jou er dan niet zomaar meer uitzetten: hij moet een wettelijke opzeggingsgrond hiervoor hebben.

  1. Opzeggingsgrond dringend eigen gebruik

Deze wetswijziging is iets minder voordelig voor de huurder. Om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd te kunnen eindigen, heeft de verhuurder een opzeggingsgrond nodig. Deze staan in de wet opgesomd. Eén van die gronden is ‘dringend eigen gebruik’. Oftewel, dat de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, omdat hij de woning voor dringend eigen gebruik nodig heeft. Door de wetswijziging is deze grond uitgebreid waardoor een verhuurder nu gemakkelijker aan deze eis voldoet.

  1. Maximalisering jaarlijkse huurverhoging

Sinds 1 januari 2017 mogen woningbouwcorporaties niet onbegrensd de huurprijs verhogen. De jaarlijkse huurverhoging is gemaximaliseerd door de overheid. Ieder jaar wordt dit percentage bekendgemaakt.

Deze maximalisering geldt ook als je huurt in de sociale sector. Dit maximum is dan inkomensafhankelijk.

Dit maximum tarief geldt helaas niet als je huurt in de vrije sector.

 

 

 

 

 

 

 

RedactieBelangrijkste wijzigingen in het huurrecht