Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?

RedactieAlgemeen

advocaat

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie die de zaak behandelt.

Civiele procedure

Een civiele procedure is een zaak waarin het gaat om conflicten tussen burgers of organisaties onderling. Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie:

  • Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000).
  • Bij alle andere civiele procedures bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof.

Strafzaak

Als u verdachte bent in een strafzaak, bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is verstandig om dit wel te doen. Een advocaat controleert of tijdens de opsporingsfase alles volgens de regels verloopt. Hij bereidt met u de rechtszitting voor. Hij mag ook aanwezig zijn tijdens uw verhoor en het verhoor van de getuigen.

Bestuursrechtelijke procedure

In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht. Maar hier geldt ook dat het verstandig is om wel een advocaat in te schakelen. Ook in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoeft u geen advocaat in te schakelen.

Kort geding

Een kort geding is een versnelde procedure. Het gaat hierbij om zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure. Als u zelf een kort geding start, dus als u de eiser bent, moet u een advocaat inschakelen. Als u de gedaagde bent in een kort geding hoeft u geen advocaat in te schakelen. De gedaagde is de partij die zich moet verweren.

Advocaat altijd toegestaan

Ook als een advocaat niet verplicht is, heeft u wel altijd het recht een advocaat in te schakelen.

Kosten advocaat

Een advocaat bepaalt zelf zijn tarieven. U maakt met uw advocaat afspraken hierover. Bijvoorbeeld over de hoogte van het uurtarief of een vast tarief voor de hele zaak. Wie een laag inkomen heeft, krijgt mogelijk een vergoeding voor de kosten van een advocaat toegevoegd. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Het hangt af van uw inkomen en vermogen of u hier recht op heeft.

RedactieBen ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?