Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw zoon of dochter?

RedactieAlgemeen

Stel, uw kind kopt of trapt een bal – al dan niet per ongeluk – door de vooruit bij de buren? Wie is er dan verantwoordelijk? Ouders hebben een verzorgings- en opvoedingsplicht voor hun kinderen tot achttien jaar. Maar ook dragen zij de financiële verantwoordelijkheid voor hun kinderen. De mate van uw aansprakelijkheid hangt af van de situatie en de leeftijd van uw kind. 

Aansprakelijkheid bij een aankoop

In de wet worden minderenjarigen in beginsel aangemerkt als ‘zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt’. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam, want onder andere inhoudt dat zij niet zelfstandig bevoegd zijn om bijvoorbeeld een koopovereenkomst te sluiten. Zij hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Dit correspondeert niet met de realiteit. Vandaar dat de wetgever in de wet heeft opgenomen dat de toestemming aan de minderjarige verondersteld wordt te zijn verleend wanneer deze een aankoop doet die voor hun leeftijd gebruikelijk is. Samenvattend: kinderen onder de achttien jaar kunnen geen contracten (of leningen) sluiten, tenzij:

  • Toestemming is verleend door een wettelijke vertegenwoordiger; of
  • De toestemming wordt verondersteld te zijn verleend aangezien het gaat om een handeling die gebruikelijk is voor een minderjarige van zijn/haar leeftijd.

Wat nu als uw zoontje van elf jaar uw huiskamer met de nieuwste Playstation 4 1 TB komt binnen zeulen? Zeker gezien de prijs (€ 309,-), had de verkoper het waarschijnlijk niet gebruik gevonden dat zo’n jonge jongen met zoveel geld op zak zou lopen. Hij had niet kunnen veronderstellen dat toestemming door zijn ouders zou zijn verleend. Dat had anders geweest wanner uw zoon een zak snoep had gekocht.

Bij toestemming van de ouders, of bij gebruikelijke koopovereenkomsten die voor de leeftijd van uw kind gebruikelijk zijn bent u als ouder financieel wel verantwoordelijk. Ook al had u nog zo gezegd dat hij geen snoepgoed mocht kopen. Wat nu als u geen toestemming heeft gegeven en de aankoop niet gebruikelijk is? Dan kunt u deze koopovereenkomst vernietigen. Pas wanneer uw kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt is er sprake van een eigen aansprakelijkheid voor schulden.

Aansprakelijkheid bij schade (art. 6:169 BW)

Voor aansprakelijkheid bij schade toegebracht aan een derde is de leeftijd van uw kind belangrijk. De eigen aansprakelijkheid van uw dochter of zoon zal met de jaren toenemen.

Jonger dan de leeftijd van veertien jaar

Voor uw kinderen jonger dan veertien jaar bent u volledig financieel aansprakelijkheid.

Leeftijd van veertien tot zestien jaar

Wanneer er schade aan een derde is toegebracht bent u aansprakelijk, tenzij u kunt aantonen dat u heeft geprobeerd de schade te voorkomen. Er rust op ouders een foutaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast.

Leeftijd van zestien en achttien jaar

Vanaf deze leeftijd is uw kind zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Toch kan de ouder nog aansprakelijk zijn. Zij kunnen aansprakelijk zijn doordat er onrechtmatig is gehandeld of doordat u nalatig bent geweest.

Leeftijd van achttien jaar en ouder

Vanaf deze leeftijd zijn kinderen meerderjarig en dus zelf aansprakelijk voor schade die zij aan derden toebrengen.

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met de Stichting Rechtswinkel Rotterdam!

 

 

RedactieBent u aansprakelijk voor de schulden van uw zoon of dochter?