Bezwaar tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?

RedactieAlgemeen

Bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?

Heeft u een sociale huurwoning (niet een geliberaliseerde huurwoning) en bent u het niet eens met een voorstel tot huurverhoging? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens, dan kan de verhuurder naar de Huurcommissie stappen.

Bezwaar huurverhoging indienen bij verhuurder

U maakt bij uw verhuurder bezwaar tegen een huurverhoging met behulp van een modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift voor de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren bij uw verhuurder (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 juli).

Bezwaar wegens te laag inkomen

Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016 of later (van meer dan 2,1%), omdat uw huishoudinkomen in 2014 volgens u lager was dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel? Dan hoeft u geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. De verhuurder vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan kan de verhuurder zijn huurverhogingsvoorstel aanpassen aan uw inkomen. Is uw huishoudinkomen toch te hoog? Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Trekt u uw bezwaar niet in en wil de verhuurder de voorgestelde huurverhoging doorzetten? Dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Bezwaar wegens inkomensdaling

Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016 of later (van meer dan 2,1%), omdat uw huishoudinkomen in 2015 is gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel stond? Stuur dan de volgende stukken mee:

 • een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) over 2015 van alle huidige bewoners.
 • een uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u speciaal om vragen bij de gemeente, het is geen standaarduittreksel).

U kunt proberen bezwaar te maken op grond van een inkomensdaling in 2016. Bijvoorbeeld op basis van het maandinkomen in april 2016. Gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat de huur minder ver omhoog dan voorgesteld. Gaat uw verhuurder niet met uw bezwaar akkoord? Dan kunt u uw bezwaar niet afdwingen via de Huurcommissie. Want de Huurcommissie kan alleen oordelen op basis van inkomensverklaringen (voorheen IB60-formulieren) over het gehele kalenderjaar waarin de inkomensdaling plaatsvond. U kunt wel in 2017 een huurverlaging voorstellen op basis van het huishoudinkomen van 2016.

Verhuurder schakelt Huurcommissie in

Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil hij de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet hij de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen. Hij mag het bezwaar niet zelf ongegrond verklaren. De verhuurder gebruikt voor het vragen van een uitspraak het formulier Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. De verhuurder heeft tot 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum de tijd hiervoor. Doet de verhuurder dit niet, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan dan wel opnieuw een voorstel doen met een latere ingangsdatum.

Uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet.

Vindt de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging redelijk? Dan zal de Huurcommissie bepalen dat de huurder de legeskosten (€ 25) moet betalen.

Vindt de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging niet redelijk? Dan zal de Huurcommissie een lagere huurverhoging vaststellen.

Lees meer over het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.

Oude huur blijven betalen tot uitspraak Huurcommissie

Maakt u bezwaar tegen de huurverhoging? Dan mag u de oude huur blijven betalen zolang er geen besluit is van de Huurcommissie.

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht alsnog betalen. Het is dus verstandig het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Geen bezwaar en geen betaling

Maakt u geen bezwaar, maar betaalt u toch de voorgestelde huurverhoging niet? Dan zijn er voor de verhuurder 2 mogelijkheden:

 • Het huurverhogingsvoorstel is aangetekend verstuurd

  De verhuurder kan de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de huurverhoging. Dit kan met het Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging.

 • Het huurverhogingsvoorstel is niet aangetekend verstuurd

  In dit geval moet de verhuurder u per aangetekende post een herinneringsbrief sturen. Dit moet binnen 3 maanden na de datum van de voorgestelde huurverhoging. Doet de verhuurder dit niet, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan dan wel opnieuw een voorstel doen met een latere ingangsdatum. De verhuurder vermeldt in de herinneringsbrief dat hij geen bezwaarschrift heeft ontvangen en stuurt een kopie mee van het voorstel tot huurverhoging.

  • Wilt u alsnog bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen over de huurverhoging. Dit moet u doen binnen 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.
  • Als u een herinneringsbrief heeft ontvangen en de Huurcommissie niet tijdig om een uitspraak vraagt, dan geldt de huurverhoging alsnog. U moet de huurverhoging betalen vanaf de voorgestelde ingangsdatum.
Niet eens met uitspraak Huurcommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen om de huurprijs vast te stellen. Ook de verhuurder heeft dit recht.

 

Bron: www.Rijksoverheid.nl

RedactieBezwaar tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?