De Wiv 2017

RedactieAlgemeen

  Het is bijna zover! Morgen kan men stemmen over de nieuwe Wiv. Wiv staat voor Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de Wiv inwerking treedt zullen een aantal regels van de huidige Wiv, afkomstig uit 2002, worden aangepast. … Read More

RedactieDe Wiv 2017

Help! Kan ik zomaar onterft worden?

RedactieAlgemeen

Bent u onterft? Of bent u bang dat u dit zal overkomen? In dit stukje zal ik uiteen zetten wat uw rechten zijn. Om te beginnen kan de situatie zijn dat u een niet-erkend kind bent. Dat betekend dat uw … Read More

RedactieHelp! Kan ik zomaar onterft worden?

De vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

RedactieAlgemeen

Een vaststellingsovereenkomst stelt een rechtstoestand vast en heeft als doel om en onzekerheid of een geschil te beëindigen of te voorkomen. De vaststelling is ook bestemd om de gang naar de rechter te besparen. Omdat een vaststellingsovereenkomst bedoeld is om … Read More

RedactieDe vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Erkenning van een kind

RedactieAlgemeen

Een kind krijgen brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Nederland heeft vele regels met betrekking tot de totstandkoming van rechten en plichten ten aanzien van het kind. Hierbij is het soms lastig om te bepalen welke regels op uw situatie … Read More

RedactieErkenning van een kind

De rechtsbijstandverzekering

RedactieAlgemeen

Misschien heeft u al een tijdje het plan om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, of misschien kwam u dit artikel toevallig tegen en vraagt u zich nu af of het ook iets voor u is. In deze blogpost zal ik … Read More

RedactieDe rechtsbijstandverzekering

Is een exoneratiebeding altijd toegestaan?

RedactieAlgemeen

Is een exoneratiebeding altijd toegestaan? Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een beding waarmee getracht wordt een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, uit te sluiten of te beperken. Dit is bepaald in het arrest Matatag/De Schelde. Namelijk dat het beroep op een … Read More

RedactieIs een exoneratiebeding altijd toegestaan?

Wanneer mag de huur van een woning in de sociale sector worden verhoogd?

RedactieAlgemeen

Wettelijke huurverhoging Voor alle woningen in de sociale sector – dus met een niet-geliberaliseerd huurcontract – stelt de overheid ieder jaar een maximaal percentage vast waarmee de verhuurder de huur één keer per jaar of twee keer per 24 maanden … Read More

RedactieWanneer mag de huur van een woning in de sociale sector worden verhoogd?

Consumentenkoop

RedactieAlgemeen

Veel mensen winkelen tegenwoordig online. Het is eenvoudig en meestal wordt het product ook snel bezorgd. Maar wat moet men doen als het product niet aankomt, beschadigd is of niet aan de verwachtingen voldoet? In dit stuk zal kort worden … Read More

RedactieConsumentenkoop

Onderverhuur, mag dat zomaar?

RedactieAlgemeen

In beginsel is onderverhuur toegestaan. Echter, op onderverhuur bestaan een aantal uitzonderingen. Zo is onderverhuur van woonruimte in beginsel niet toegestaan. Voorts is onderverhuur bijvoorbeeld niet toegestaan indien de onderverhuurder wist of had moeten weten dat de verhuurder bezwaren zou … Read More

RedactieOnderverhuur, mag dat zomaar?