David vs. Goliath, de opkomst van de claimstichting en -vereniging

RedactieAlgemeen

Steeds vaker worden er stichtingen en verenigingen opgericht waar consumenten zich in verenigen om een vuist te maken tegen grote ondernemingen die schade hebben aangericht of zich niet aan de regels hebben gehouden. Het idee hierachter is dat de consument op zichzelf geen procedure zal starten, onder meer vanwege de relatief hoge kosten bij een geringe schade, maar wanneer zij zich verenigen dit wel loont. Hierdoor kan de consument zijn schade vergoed krijgen, waar dit eerder niet mogelijk zou zijn geweest.

Hoe werken deze stichtingen en verenigingen?

Door grote groepen consumenten te verenigen zullen deze stichtingen proberen om een groot draagvlak te creëren. Een schadeveroorzakend bedrijf heeft van nature meer middelen om een juridische procedure te voeren. Door de voornoemde vereniging van consumenten ontstaat er echter een betere kans voor deze groep, waardoor het schadeveroorzakende bedrijf een veel sterkere tegenstander zal treffen.

Wat kunnen zij juridisch gezien bereiken?

Stichtingen en verenigingen kunnen voor de mensen die zij vertegenwoordigen een verklaring voor recht vorderen. Dit houdt in dat de rechter zich uitspreekt over een bepaald geschil, dat vervolgens als vaststaand feit wordt gezien. Een stichting of vereniging kan voor de consument echter geen schadevergoeding vorderen. In de huidige praktijk komt het veel voor dat deze verklaring voor rechts vervolgens wordt gebruikt om tot een schikking te komen met het desbetreffende bedrijf. Het wordt dan als pressiemiddel gebruikt om een vergoeding van de schade te bewerkstelligen.

Waar moet u op letten?

Door de toegenomen populariteit van deze vorm van schadevergoeding neemt ook het misbruik toe. Vaak wordt er een geringe vergoeding gevraagd voor de toekomstige diensten van de stichting of vereniging. Succes is echter niet gegarandeerd. Om dit risico uit te sluiten kunt u kiezen voor een stichting of vereniging die het no cure no pay principe hanteert. Alleen in het geval van succes zult u dan een deel van de vergoeding moeten afstaan. Deze praktijk is tot op heden slecht gereguleerd door de overheid en wetgeving, dus bezint eer u begint!

RedactieDavid vs. Goliath, de opkomst van de claimstichting en -vereniging