De derde dinsdag in september ’19

RedactieAlgemeen

Prinsjesdag én de gevolgen voor u en de rechtspraak:

Afgelopen dinsdag (17 september 2019) vond Prinsjesdag weer plaats. Tijdens Prinsjesdag werd de troonrede uitgesproken, het regeringsbeleid bekendgemaakt, de rijksbegroting besproken en de algemene beschouwingen voorgelegd. De bekendmaking van de algemene beschouwingen en rijksbegroting kunnen effect hebben op u en de rechtspraak. Dit jaar stond Prinsjesdag in het teken van de middenklasse.

De Europese richtlijnen worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving, met betrekking tot BTW en andere belastingvormen. Het belastingstelsel zal in 2020 veranderen. Het stelsel wordt vereenvoudigd door van vier schijven drie schijven te maken, waardoor er twee tarieven ontstaan. Door deze aanpassing maakt het minder uit of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend. Daarnaast gaat de algemene heffingskorting omhoog. Dit is voordelig voor de middenklasse en lage inkomens. Het is een extra verhoging boven op de stapsgewijze verhoging die dit jaar al is ingezet. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoe lager het inkomen, hoe groter de korting uitvalt. Vanaf dit jaar stijgt de belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers mee met de inflatie. Verder veranderen er een aantal regelingen omtrent zelfstandigen (zzp’ers). Waaronder zelfstandigenaftrek, minimumtarief per uur en arbeidskortingen. Wat sociale premies betreft gaat de zorgpremie omhoog, maar neemt ook de zorgtoeslag toe. Er zal daarnaast dit jaar worden teruggeblikt op het verhoogde BTW-tarief van afgelopen jaar.

Sinds vorige Prinsjesdag zijn de regering en de Rechtspraak bezig met het vereenvoudigen en digitaliseren van de Rechtspraak, zodat onder andere geschilbeslechting gemakkelijker verloopt. Er is geld begroot voor de rechtspraak in 2020. Deze begroting zal bijdrage aan de innovatie voor vereenvoudiging en digitalisering, maar ook aan vermindering van zaakzwaarte, nieuwe wet- en regelgeving en het verbeteren van de strafrechtketen.

Kortom Prinsjesdag heeft gevolgen voor u in het kader van het belastingstelsel, loonheffingen en sociale premies. Daarnaast zal het regeringsbeleid van 2020 effect hebben op de ontwikkeling van de Rechtspraak en de rechtszaken.

Mocht u nog vragen hebben over de gevolgen van Prinsjesdag voor u, dan kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.

RedactieDe derde dinsdag in september ’19