De geschiedenis van de omstreden ‘Stemfie’

RedactieAlgemeen

De ‘stemfie’. Na de drukke verkiezingen vol debatten, publiciteitsstunts en het drukke campagne voeren van alle partijen tijd voor een minder serieus onderwerp.

In 2014 ontstond er enige discussie over de stemfie. De toenmalige Mister van Binnenlandse Zaken Plassterk gaf aan via twitter ‘niet op te roepen om een stemfie te maken, maar het mag wel’. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd er een zaak aangespannen tegen deze uitspraak bij de Rechtbank van Den Haag. Volgens de eisers maakt de stemfis inbreuk op het stemgeheim. Zij waren van mening dat derden hiermee invloed konden uitoefenen op de uit te brengen stem en dit een ongewenste zaak is in onze vrije democratie.

De rechter oordeelde dat de stemfie niet verboden is. Kanttekeningen kunnen daar echter wel bij worden gemaakt: de rechter was onder meer van mening dat er grove nadelen zijn verbonden aan het maken van een stemfie. Naar aanleiding van deze zaak zijn er posters in alle stemlokalen gekomen die de kiezer erop wijzen dat zij niet bekend hoeven te maken op wie zij hebben gestemd. De rechter heeft daardoor geen redenen gezien om extra maatregelen aan de Nederlandse Staat op te leggen.

(bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:5657; foto: nu.nl).

RedactieDe geschiedenis van de omstreden ‘Stemfie’