De juridische gevolgen van een bod doen op Marktplaats.nl

RedactieConsumentenrecht

Marktplaats is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Per dag worden gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties op de website Marktplaats.nl geplaatst, van kleding en verzamelobjecten tot auto’s en huisraad. Maar wat zijn nou de juridische gevolgen van een bod uitbrengen op een advertentie op Marktplaats?

Koopovereenkomst

Voor de totstandkoming van een koopovereenkomst in de zin van artikel 7:1 BW is een wilsovereenstemming vereist. Deze wilsovereenstemming bestaat uit aanbod en aanvaarding. Het plaatsen van een advertentie op een website als Marktplaats wordt gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het plaatsen van de advertentie is dus geen aanbod. Het bod dat de koper uitbrengt op de advertentie wordt wel gezien als een aanbod. Indien de verkoper het bod aanvaardt, is er sprake van een koopovereenkomst.

 

Hogere bod van een derde

Aan een koopovereenkomst zitten verplichtingen vast. De verkoper is verplicht om te leveren en de koper is verplicht om te betalen. Maar is de verkoper ook verplicht om een goed te leveren na de totstandkoming van de koopovereenkomst als hij of zij een bod krijgt dat hoger is dan het bod van de partij waar een overeenkomst mee gesloten is?

Stel dat u akkoord gaat met een bod van Jan op uw oude fiets. Er is sprake van een koopovereenkomst. Een paar dagen voor het leveren van uw oude fiets aan Jan wordt er door Piet meer geld geboden voor de fiets. U besluit akkoord te gaan met het hogere bod van Piet en levert de fiets aan hem. Hoe zit het dan met de koopovereenkomst die u had met Jan? Volgens de rechter van de Rechtbank Midden-Nederland bent u dan tekortgeschoten in de nakoming en u kunt ook niet meer nakomen, zodat dit blijvend onmogelijk is. Dit kan u worden toegerekend en daarom zou u de schade die de Jan heeft geleden moeten vergoeden.

Conclusie

Als koper dient u goed op te letten bij het bieden op Marktplaats want voordat u het weet, heeft u een overeenkomst gesloten. En voor de verkoper geldt: een deal is een deal dus verzeker u ervan dat u de juiste sluit.

Bronnen: https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:RBMNE:2016:6696 | https://www.vanveen.com/

RedactieDe juridische gevolgen van een bod doen op Marktplaats.nl