De kleine lettertjes

RedactieAlgemeen

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Ondernemers mogen zelf bepalen wat er in deze voorwaarden staat. Hierin mag echter niet zomaar alles worden opgenomen. De wet beschermt consumenten tegen onredelijke bepalingen. Daarnaast moet de ondernemer aan bepaalde eisen voldoen voordat hij de algemene voorwaarden mag toepassen.

De algemene voorwaarden zijn bepalingen die een bedrijf gebruikt voor elke koop of elke dienst die hij levert. Deze bepalingen omvatten vaak betalingsvoorwaarden, reparatievoorwaarden, servicevoorwaarden etc. De voorwaarden mogen niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn voor de consument. De wet somt onredelijke bepalingen op in de zwarte lijst (art. 6:236 BW) en de grijze lijst (art. 6:237). Als een bepaling in de zwarte lijst is opgenomen, is deze bepaling altijd onredelijk. Deze mag dus niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Als dit wel het geval is, dan is de betreffende bepaling vernietigbaar. Voorbeelden uit de zwarte lijst zijn bepalingen waarbij:

  • De ondernemer zelf eenzijdig mag beslissen of hij zich wel of niet aan de overeenkomst heeft gehouden;
  • De consument de prestatie die voortkomt uit de overeenkomst geheel niet bij de ondernemer mag opeisen;
  • De consument de overeenkomst niet mag ontbinden of daarin beperkt wordt.

Als een bepaling in de grijze lijst wordt genoemd kan de voorwaarde onredelijk zijn. Dit is dus niet altijd het geval. Het beding wordt vermoed onredelijk te zijn. Als de ondernemer kan bewijzen dat hij een goede reden heeft voor het gebruik van het beding, is het beding niet onredelijk. Voorbeelden uit de grijze lijst zijn bepalingen waarbij:

  • De ondernemer een ongebruikelijk lange of onduidelijke termijn krijgt om te leveren;
  • De ondernemer niet aansprakelijk is voor schade;
  • De ondernemer een langere opzegtermijn heeft dan de consument.

Daarnaast moet een bedrijf aan bepaalde eisen voldoen voordat deze gebruik mag maken van zijn algemene voorwaarde. De ondernemer moet op tijd laten weten dat hij gebruik maakt van de voorwaarden. Dit kan op verschillende manieren. De ondernemer kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de consument geven of vooraf per post versturen. Als dit praktisch onmogelijk is mag de ondernemer zeggen waar de consument de voorwaarden kan lezen. Bijvoorbeeld bij het bedrijf zelf of de Kamer van Koophandel. Daarentegen moet hij de algemene voorwaarden gratis per post opsturen als de consument daarom vraagt.

Als het bedrijf online zaken verkoopt moet u als consument de voorwaarden online kunnen lezen. Daarbij moet u ze zelf kunnen bewaren als bijvoorbeeld een pdf. Als dit niet mogelijk is moet de ondernemer wederom de algemene voorwaarden gratis per post of per mail aan de consument opsturen indien deze daarom vraagt.

Als de ondernemer in een winkel verkoopt is het voldoende dat de algemene voorwaarden duidelijk zichtbaar in de winkel worden neergelegd, op een bord in de winkel worden weergegeven of achterop de kassabon worden afgedrukt.
Als een bedrijf u niet op tijd de kans heeft gegeven om de algemene voorwaarden te lezen, dan kunt u als consument de algemene voorwaarden ongeldig maken. Let wel op. Als de ondernemer u op de juiste manier de kans heeft gegeven om de voorwaarden te lezen, maar u dit niet gedaan heeft, dan zijn de algemene voorwaarden geldig. Mits deze niet onredelijk zijn.

RedactieDe kleine lettertjes