De spreekuurrechter

RedactieAlgemeen

Per 1 oktober 2016 start de rechtbank Noord-Nederland het project ‘de Spreekuurrechter’. Een rechter zal dan voor minder dan veertig euro al naar uw zaak kunnen kijken.

Volgens de bedenker van het project, de Drentse rechter Ton Lennaerts, komen veel zaken niet voor de rechter. Geld zou hierbij een belangrijke rol spelen. Een advocaat is in de meeste gevallen nodig bij het opstarten van een ‘normale’ procedure en er moeten ook griffiekosten worden betaald. Als u de zaak uiteindelijk niet wint, komen er ook nog proceskosten bij. Er is dus een kans dat het meer geld kost dan dat het oplevert. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat de afstand tussen burger en rechtspraak te groot is.

Het project dient ervoor te zorgen dat rechtspraak laagdrempeliger wordt. Een particulier zal nog maar de helft van het griffierecht betalen, voor bedrijven zal dat een paar tientjes meer zijn. Een advocaat is niet meer nodig, want de partijen zullen zelf hun verdediging voeren. Mocht een van de partijen toch gebruik willen maken van een advocaat, dan moet de andere partij hier ook mee instemmen. De rechter zal als bemiddelaar optreden en zal na één of meerdere gesprekken met een voorstel of vonnis komen.

De zittingen zullen vaak op de rechtbanken in Noord-Nederland zijn, maar het kan ook voorkomen dat het gesprek op locatie wordt gehouden. Om gebruik te maken van één van de acht spreekuurrechters gaat u eerst naar het Juridisch Loket, DAS of Univé Rechtshulp. Zonder verwijzing van deze ketenpartners, kunt u niet in behandeling worden genomen bij het Bureau Spreekuurrechter van de RNN.

De spreekuurrechter zal geen bestuurszaken behandelen, maar wel diverse zaken op het gebied van arbeidsrecht, consumentenrecht en huurrecht. Daarnaast zal de spreekuurrechter kunnen optreden bij geldvorderingen, burenruzies en schades.

Het project zal rond 1 oktober 2017 worden geëvalueerd. Als er binnen het jaar al honderd zaken zijn behandeld, dan zal er eerder worden geëvalueerd.

Mocht dit ook in onze regio Rijnmond worden ingevoerd dan zult u het zeker via dit nieuwskanaal van ons vernemen!

(Bron: www.dvhn.nl)

RedactieDe spreekuurrechter