De uitslag van de verkiezingen en de gesubsidieerde rechtsbijstand

RedactieAlgemeen

In Nederland zou iedereen met een juridisch conflict gesubsidieerde rechtsbijstand moeten krijgen. Dit houdt in dat je een advocaat zou moeten krijgen op kosten van de staat, als je zelf zijn loon niet kunt betalen. Nu gebruik ik het woord ‘zou’ met een reden, in de praktijk blijkt dat het niet altijd zo werkt. Er dient altijd een deel van het loon zelf betaald te worden, vaak zo veel dat het voor mensen niet haalbaar blijkt juridische bijstand te krijgen, zo merken wij bij de Rechtswinkel.

Afgelopen jaren is het onderwerp gesubsidieerde rechtsbijstand veel besproken geweest in de politiek. De nu nog zittende Tweede Kamer wilde een hevig bezuinigingsplan invoeren, maar dit is in juni 2016 blijven hangen in de Eerste Kamer. Inmiddels is er een nieuw voorstel gepubliceerd van een speciaal hiervoor aangestelde commissie. Binnen dit plan zal er in 2018 bezuinigd worden, onder andere door burgers met juridische problemen zo veel mogelijk te helpen buiten de rechtszaal en de advocatie om. Toch is het onvermijdelijk dat vele mensen alsnog een advocaat nodig zullen hebben, maar de inkomenseisen om in aanmerking te komen voor een advocaat op toevoeging zullen verzwaren. Zo zal bij de berekening van het vermogen van de burger ook de waarde van het eigen huis worden meegenomen. Bovendien zal er bij scheidingszaken niet alleen meer worden gekeken naar het inkomen van één der voormalige partners, maar maar het gehele gezinsinkomen.
Voordat dit plan daadwerkelijk kan worden doorgevoerd, zijn er wetswijzigingen nodig. En die wetswijzigingen moeten voortkomen uit de nieuw samen te stellen Tweede Kamer. Nu is natuurlijk nog niet bekend welke partijen in de Tweede Kamer komen, omdat er eerst geformeerd moet worden. Slechts een speculatie is aan u zelf te maken, nu weer de VVD de grootste partij is geworden en zij ook initiatiefnemer waren van het in juni 2016 afgewezen bezuinigingsplan.

Bronnen:

Kabinetsreactie op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” – nummer 31753-188, 31 mei 2016, indiender: G.A. van der Steur 

Kamerstuk TK 31 753 Nr 138, 8 september 2016, Algemene bespreking gesubsidieerde rechtsbijstand, alsmede de verwijzingen die hierin worden gemaakt

Advocatenblad.nl

RedactieDe uitslag van de verkiezingen en de gesubsidieerde rechtsbijstand