De Wsnp – Iedereen verdient een tweede kans

RedactieAlgemeen

Wsnp

Het schuldsaneringstraject is gebaseerd op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Met deze wet heeft de wetgever een vangnet gecreëerd voor mensen met opeisbare schulden waarvan verwacht wordt dat deze ook niet in de toekomst kunnen worden voldaan. Om de kwijting maatschappelijk te kunnen verantwoorden (ook naar de schuldeisers toe), moet er voldaan worden aan een zware inspanningsverplichting. In drie jaar tijd zal er zoveel mogelijk aan de schuldeisers terugbetaald moeten worden, maar na drie jaar wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. U krijgt een tweede kans. In dit artikel zullen de hoofdlijnen van het schuldsaneringstraject globaal worden weergegeven. Hoe werkt de Wsnp? Bij wie vraagt u de schuldsanering aan? Welke gevolgen heeft de toelating tot de Wspn?

Twee fasen

Wanneer u schulden heeft, betekent dit niet gelijk dat u de schuldsanering in kunt gaan. Er zijn twee fasen. U begint met het minnelijke traject. Wanneer dit traject niet lukt, kunt u aanvraag doen bij de rechter voor toelating tot het wettelijke traject. Het minnelijke traject wordt (vaak) verzorgd door uw gemeente. Wanneer u contact opneemt zullen zij u koppelen aan een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener zal proberen een regeling te treffen met de schuldeisers. Uw schuldeisers zijn echter niet gehouden tot medewerking. Wanneer een schuldeiser niet wilt meewerken met het minnelijke traject kunt u overstapen naar het wettelijke traject: de wettelijke schuldsanering. Het minnelijke traject is dan immers mislukt.

Bij wie vraagt u aan?

Toelating tot het wettelijk traject moet verzocht worden bij de rechter. Dit doet u door middel van een verzoekschrift. Bij het verzoekschrift moet een verklaring worden opgenomen waarin staat dat een minnelijk traject niet gelukt is. Deze verklaring moet worden afgegeven door de schuldhulpverlener. Let dus op: u moet altijd een minnelijk traject hebben geprobeerd! Wanneer u uw verzoekschrift met bijgevoegde verklaring heeft ingediend bij de rechter zal u worden opgeroepen voor een hoorzitting. De rechter zal tijdens deze hoorzitting proberen in te schatten of het in de verwachting ligt dat u in staat bent om aan de strenge vereisten van de het traject te voldoen. De beslissing van de rechtbank krijgt u in beginsel twee weken na de hoorzitting te horen. Tegen deze beslissing kunt u binnen acht weken in hoger beroep. 

Voorwaarden toelating

Aan welke vereisten moet u voldoen om te worden toegelaten tot het wettelijk traject? Er zijn een viertal aantal vereisten, te weten:

  1. Geen perspectief om uw schuldenlast af te lossen;
  2. De schulden die u heeft moeten niet bewust gemaakt zijn (juridisch zegt men dan dat u te goeder trouw moet zijn geweest);
  3. U zit nog niet in de schuldsanering en u heeft hier de afgelopen tien jaar ook niet in gezeten; en
  4. U bent bereid de verplichtingen die zullen worden opgelegd te aanvaarden.

Gevolgen van de toelating Wspn

Welke gevolgen heeft de toelating tot de Wspn nu? Als eerste zal de rechtbank een bewindvoerder toewijzen. Deze bewindvoerder zal uw boedelrekening beheren en elk half jaar de rechter-commissaris inlichten over de omstandigheden. Daarnaast krijgt u een postblokkade. Dit houdt in dat de eerste 13 maanden de bewindvoerder als eerste uw post naar hem verstuurd krijgt. Daarnaast zult u 36-uur moeten werken. Wanneer er een koophuis is, zal u misschien dit huis gedwongen moeten verkopen. Ook mogen er geen nieuwe schulden ontstaan. Mocht u zich niet aan deze afspraken houden, dan kan worden verzocht tot beëindiging van schuldsaneringstraject. U blijft dat met uw schulden zitten en u mag pas na tien jaar weer een nieuw verzoek indienen.

Heeft u problematische schulden en houdt u nauwelijks het hoofd boven water? Neem contact op met de Stichting Rechtswinkel Rotterdam voor advies!

Bezoek ook voor meer informatie:

https://www.bureauwsnp.nl/

RedactieDe Wsnp – Iedereen verdient een tweede kans