Echtscheiding en de pensioenverdeling

RedactieAlgemeen

Tijdens een echtscheiding heb je natuurlijk van alles aan je hoofd. Vaak wordt echter vergeten om ook het pensioen te verdelen. Het vergeten hiervan kan veel gaan kosten, het is daarom verstandig om dit snel te doen!

De pensioenverdeling na een scheiding is in Nederland geregeld in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’, hieronder vallen onder andere de volgende pensioenen:

  • Huwelijksouderdomspensioen
  • Partnerschapsouderdomspensioen
  • Reserveringen in een vennootschap

Belangrijk dus is dat de AOW-pensioenen hier dan weer niet onder vallen. In beginsel hebben beide ex-partners recht op 50% van het pensioen dat zij tijdens het huwelijk of de geregistreerde partnerschap hebben opgebouwd. Alles hiervoor en erna valt hier dus niet onder!

Hoe is dit alsnog te regelen?

Als u recht heeft op een gedeelte van het pensioen van uw voormalige partner moet u de pensioenuitvoerder van uw ex-partner op de hoogte stellen van uw recht. De pensioenuitvoerder moet namelijk weten dat er een scheiding heeft plaatsgevonden en hoe het pensioen verdeeld moet worden.

Belangrijk is dat u dit binnen twee jaren na de scheiding heeft medegedeeld. De overheid heeft hiervoor een formulier opgesteld dat u kan gebruiken:

Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen

Het kan natuurlijk zijn dat de termijn van twee jaren al is verlopen. U kan dan alsnog de pensioenverdeling regelen met uw ex-partner, of als deze niet meewerkt, bij de rechter. Heeft u vragen hoe deze regeling in zijn werk gaat, dan heeft de rijksoverheid een brochure voor u gemaakt die u kan raadplegen.

 

Naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/verdelen-ouderdomspensioen-na-scheiding | http://www.gimbrere.nl/de-laatste-juridische-ontwikkelingen-in-nederland/pensioenverdeling-na-scheiding-hoe-werkt-dat

RedactieEchtscheiding en de pensioenverdeling