Een erfenis niet mis?

RedactieAlgemeen

Als een familielid of geliefde overlijdt, moet er naast het verwerken van emoties veel geregeld worden.

Een erfenis zijn alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat. Een erfenis kan dus positief, maar ook negatief zijn. Bezittingen kunnen zijn: een huis, een auto, geld of een onderneming. Schulden kunnen zijn: een hypotheek, een lening, belastingschulden en eventueel ook de kosten voor de crematie of erfenis indien de overledene geen uitvaartverzekering had.

Wat nu als de overledene veel schulden nalaat?
Laat de overledenen veel schulden na en wilt u deze kosten niet betalen, dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis te verwerpen of eventueel beneficiair te aanvaarden. Indien u de erfenis niet verwerpt of niet beneficiair aanvaardt en dus de erfenis zuiver aanvaardt, dan erft u naast bezittingen (positief) van de overledene ook eventuele schulden van de overledene (negatief).

Erfenis verwerpen
Indien u ervoor kiest om de erfenis te verwerpen, zult u niet op hoeven te draaien voor de schulden van de overledene. Echter, indien de overledene naast schulden ook een bezittingen nalaat (positief), dan kunt u hier geen aanspraak op maken. Als de erfenis eenmaal is verworpen, is dit niet meer terug te draaien.
Een erfenis verwerpen wordt gedaan door middel van het afleggen van een schriftelijke verklaring bij de rechtbank in uw woonplaats. Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte bij te voegen. De rechtbank zal hiervoor kosten in rekening brengen (vaak gaat het om een bedrag van 114 euro).

Beneficiair aanvaarden
Bij een beneficiaire aanvaarding wordt u wel erfgenaam en kunt u dus bezittingen erven, maar kunt u in beginsel geen schulden van de overledene erven. Wel gelden bij een beneficiaire aanvaarding de regels van vereffening. Zo kan het zijn dat u als erfgenaam goederen van de overledene moet bewaren, andere erfgenamen moet opsporen, schuldeisers van de overledene vragen per brief hun rekening in te dienen, een uitdelingslijst maken etc.

Zuiver aanvaarden
In dit geval erft u dus naast bezittingen ook eventuele schulden van de overledene. U kunt een erfenis zuiver aanvaarden door middel van ondertekening van een verklaring van aanvaarding bij de notaris of door naar de griffie van de rechtbank in uw woonplaats te gaan. Indien u de erfenis heeft aanvaard, dan kan er alleen bij hoge uitzondering op deze keuze worden teruggekomen. Bijvoorbeeld wanneer de overledene hoge schulden nalaat waarvan u niets wist en ook niet had kunnen weten. U moet dus onderzocht hebben of de overledene schulden had. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u niet op uw keuze terugkomen en blijft de erfenis aanvaard.

Goed om te weten: indien u een bijstandsuitkering heeft of in de schuldsanering zit, moet u de erfenis melden. Bij zorgtoeslag/studiebeurs/huurtoeslag kan de erfenis van invloed zijn. De erfenis heeft geen invloed op pensioen of een AOW-uitkering.

RedactieEen erfenis niet mis?