Een ondeugdelijk product gekocht? Wat kunt u doen als uw aankoop niet voldoet aan de verwachtingen?

RedactieAlgemeen

Wat kunt u doen als uw aankoop niet voldoet aan de verwachtingen, het product dat u heeft gekocht niet werkt of er een aantal gebreken kleven aan het artikel? Het komt wel eens voor dat u een product koopt en het ondeugdelijk blijkt te zijn. Er zijn dan een aantal stappen die u kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat de verkoper toch voldoet aan zijn verplichtingen.

Spreek de verkoper aan

U heeft net een aankoop gedaan en nu blijkt dat het product niet werkt. Het is belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de verkoper; het liefst binnen twee maanden na de constatering van het gebrek. Als uw aankoop binnen 6 maanden na de koopoverdracht gebreken vertoont, dan is het product volgens de wet ondeugdelijk sinds de verkoop. U kunt vervolgens contact opnemen met de verkoper en reparatie of vervanging vorderen. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek niet bij de koopoverdracht is ontstaan. Lukt het de verkoper niet om dat aan te tonen, dan is hij verplicht het product te vervangen of repareren. De gehele bewijslast ligt bij de verkoper. Dit houdt in dat de kosten voor het bewijzen ook voor rekening van de verkoper komen. Mocht het bijvoorbeeld zijn dat de verkoper een onafhankelijk adviseur/specialist wilt inschakelen, dan zijn de kosten voor de adviseur/specialist voor de verkoper.

Als uw aankoop na 6 maanden gebreken vertoont, hangt het af van de omstandigheden of het product kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. Het kan zijn dat de verkoper vraagt om (een gedeelte van) de reparatiekosten te betalen. Dit is sterk afhankelijk van de koopovereenkomst en het garantiebewijs. In de overeenkomst en het garantiebewijs staan uw rechten opgenomen. Wijs de verkoper op deze rechten. Indien blijkt dat de verkoper verantwoordelijk is voor het gebrek, kunt u kosteloos om reparatie of vervanging vragen. U kunt bijvoorbeeld ontbrekende onderdelen opeisen, om reparatie vragen, vervanging vorderen of het product laten omruilen.

Ingebrekestelling

Indien de verkoper niet wilt meewerken of u komt er niet uit, dan kunt u een aangetekende brief sturen. U verzoekt hierbij nogmaals om reparatie of vervanging en vermeld daarbij uw rechten en de plichten van de verkoper. Gaat de verkoper niet in op uw aangetekende brief? U kunt dan de verkoper in gebreke stellen. Bij het in gebreke stellen geeft u de verkoper een termijn waarbinnen hij of zij uw product kan repareren of vervangen.

U kunt tevens door middel van een aangetekende brief de verkoper laten weten dat u het ondeugdelijke product laat repareren bij een ander. Zodoende geeft u de verkoper een kans om het product zelf te repareren of vervangen. Doet de verkoper dat niet, dan kunt u iemand anders uw product laten herstellen. De kosten voor herstel kunt u vervolgens bij de verkoper in rekening brengen.

Ontbinding

Nadat het termijn in uw ingebrekestelling is verlopen en de verkoper uw aankoop niet heeft gerepareerd of vervangen, kunt u een verzoek doen om ontbinding van de koopovereenkomst. Door ontbinding van de koopovereenkomst houdt de overeenkomst op te bestaan. U maakt de overeenkomst ongedaan en bent elkaar niets meer verplicht. De verkoper betaalt u het aankoopbedrag terug, zodra u het ondeugdelijke product heeft teruggeven.

Indien u vragen heeft over een ingebrekestelling of een verzoek om ontbinding, neem dan contact op met ons op (Stichting Rechtswinkel Rotterdam; 010 – 413 00 90).

De Geschillencommissie

De verkoper staat in het recht om uw verzoek tot ontbinding af te wijzen. De vervolgstap die u kunt ondernemen is de situatie (het geschil) aan te melden bij De Geschillencommissie. Het is daarbij wel van belang dat de verkoper is aangesloten bij De Geschillencommissie. U kunt dit nagaan op de site van De Geschillencommissie. Particulieren zijn niet aangesloten bij geschillencommissies.

De kantonrechter 

Komt u er echt niet uit, dan kunt u als laatste mogelijkheid naar de rechter stappen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verkoper niet is aangesloten bij De Geschillencommissie of de schade die u heeft opgelopen groot is. Let daarbij wel op de kosten voor een procedure bij de kantonrechter. Probeer een inschatting te (laten) maken van de proceskosten. Indien blijkt dat de kosten hoger zijn dan uw aankoopbedrag of de schade die u heeft opgelopen, is het niet voordelig om een procedure te starten.

Mocht u nog vragen hebben over de stappen bij een ondeugdelijke aankoop, dan kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.

 

RedactieEen ondeugdelijk product gekocht? Wat kunt u doen als uw aankoop niet voldoet aan de verwachtingen?