Heb ik recht op toevoeging van een advocaat?

RedactieAlgemeen

Wat is toevoeging van een advocaat eigenlijk?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de kosten van de advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen; hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, is het zinvol om hier een melding van te maken bij uw advocaat. Uw advocaat kan dan de rechtsbijstandverzekering voorleggen of hij de zaak voor u kan behartigen, waarbij de verzekering instaat voor het uurloon van uw advocaat. U heeft dan geen recht op toevoeging van een advocaat nodig.

Plan van aanpak

De eerste stapom te kijken of u recht heeft op toevoeging van een advocaat is het controleren van uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand zal dit doen door te kijken naar uw verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden. Voorbeeld: u heeft in 2019 rechtsbijstand nodig, de Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw verzamelinkomen van 2017.

Uw verzamelinkomen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden geldt een verzamelinkomen van maximaal €27.300, voor samenwonenden en gehuwde partners geldt een verzamelinkomen van maximaal €38.600 en voor alleenstaande ouders geldt een verzamelinkomen van maximaal €38.600.

Indien uw verzamelinkomen hoger is, komt u niet in aanmerking voor toevoeging van een advocaat en dient u zelf de advocaat te betalen.

Ook uw vermogen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen geldt een maximaal vermogen van €25.000 en voor gehuwden en samenwonenden geldt een maximaal vermogen van €50.000. Ook hier geldt dat indien uw vermogen hoger is, u niet in aanmerking komt voor toevoeging van een advocaat en u deze advocaat dus zelf dient te betalen.

De tweede stapis om te controleren of rechtsbijstand wel noodzakelijk is. Niet voor ieder juridisch probleem kunt u toevoeging van een advocaat krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Zo moet het vaak gaan om een financieel belang van tenminste €500.

Ook verschilt het per soort rechtbank en per rechtelijke instantie die de zaak behandelt of een advocaat noodzakelijk is. Zo is een advocaat niet verplicht in strafrechtelijke procedures en in bestuursrechtelijke procedures.

Als u recht op toevoeging van een advocaat heeft, dan is de derde en laatste staphet controleren van de eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw verzamelinkomen en het soort rechtsbijstand; lichte adviestoevoeging (de advocaat heeft minder dan drie uur nodig) of reguliere toevoeging (de advocaat heeft meer dan drie uur nodig).

Voor overzichtelijke tabellen met betrekking tot de eigen bijdrage, verwijzen wij graag naar www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen.

Terugbetalen na afloop rechtszaak

In sommige gevallen beslist de Raad voor Rechtsbijstand dat u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf dient te betalen. Dit kan zo zijn ingeval u een groot geldbedrag vordert in de rechtszaak en dit bedrag door de rechter krijgt toegewezen.

RedactieHeb ik recht op toevoeging van een advocaat?