Help, een brief van een incassobureau!

RedactieAlgemeen

deurwaarder

Help, een brief van een incassobureau!

Stel, u heeft een rekening openstaan maar die kan u echt niet betalen. De schuldeiser zal de vordering overdragen aan een incassobureau. Wat moet u dan doen?

Eerst is u, door het incassobureau of door de schuldeiser, een brief gestuurd waarin staat dat u nog veertien dagen heeft om de vordering te voldoen. Binnen deze termijn mogen er nog geen incassokosten worden gerekend. Probeer dus binnen deze termijn actie te ondernemen.

Vraag het incassobureau om een betalingsregeling, een regeling waarmee u de vordering in stukjes voldoet. Dit kan u doen door bijvoorbeeld voor te stellen een bepaald bedrag per maand te betalen. Overleg hierbij stukken waaruit blijkt dat u de gehele vordering niet in één keer kan voldoen. Dit verzoek stuurt u per aangetekende brief.

Het incassobureau is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, maar uit de praktijk blijkt dat ze dit wel vaak willen doen. Het scheelt voor een incassobureau ook moeite, ze hoeven minder moeite te doen om het geld binnen te krijgen omdat u zelf een regeling voorstelt.

Stel, u onderneemt pas na deze termijn van veertien dagen actie, dan kan u nog steeds baat hebben bij het opstellen van een betalingsregeling. Er mogen dan wel incassokosten in rekening worden gebracht. Doet u namelijk niets, dan is de kans aanwezig dat het de schuldeiser of incassobureau naar de rechter stapt. Mocht de rechter het eens zijn met de vordering dan kan hij de bevoegdheid tot beslag verlenen, dus dan kan een deurwaarder beslag leggen op uw rekening en spullen in uw huis.

Het is dus altijd van belang om actie te ondernemen, wanneer u correspondentie ontvangt van een incassobureau. Hoe later de actie, hoe groter het risico en hoe hoger de kosten voor u.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, wil het incassobureau geen betalingsregeling met u treffen of heeft u hulp nodig hierbij, neem dan contact met ons op.

 

 

 

RedactieHelp, een brief van een incassobureau!