Het minimumloon

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht

Het minimumloon per uur staat niet in de wet. Dat komt omdat een volledige werkweek binnen bedrijven verschillend kan zijn. Voor iedereen die fulltime werkt geldt wel het minimummaandloon. De bedragen voor het minimumloon per uur gelden daarom als richtlijn.

Hoogte bruto minimumloon per uur per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 stijgen het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabel zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Tabel: bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 juli 2015
leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,67 € 9,16 € 8,70
22 jaar € 8,22 € 7,78 € 7,39
21 jaar € 7,01 € 6,64 € 6,31
20 jaar € 5,94 € 5,63 € 5,35
19 jaar € 5,07 € 4,81 € 4,57
18 jaar € 4,40 € 4,17 € 3,96
17 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
16 jaar € 3,33 € 3,16 € 3,00
15 jaar € 2,90 € 2,75 € 2,61

Hoogte bruto minimumloon per uur per 1 januari 2015

De bedragen in de tabel zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Tabel: bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 januari 2015
leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,63 € 9,12 € 8,66
22 jaar € 8,18 € 7,75 € 7,36
21 jaar € 6,98 € 6,61 € 6,28
20 jaar € 5,92 € 5,61 € 5,33
19 jaar € 5,05 € 4,79 € 4,55
18 jaar € 4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar € 3,80 € 3,60 € 3,42
16 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99
15 jaar € 2,89 € 2,74 € 2,60

Bedragen minimumuurloon zijn een richtlijn

De bedragen voor het minimumuurloon gelden als richtlijn. Uw werkgever moet altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Afronding van het totaalbedrag mag niet leiden tot een salaris dat lager is dan het wettelijk minimumloon.

Berekenen minimumloon parttimer

U werkt parttime en u wilt weten hoeveel u minimaal moet verdienen?

  • Neem het minimumloon per week.
  • Deel dat door het aantal uur per week dat u moet werken bij een volledig dienstverband.
  • Vermenigvuldig dat met het aantal uur dat u werkt.

Bijvoorbeeld: U bent 23 jaar en werkt 32 uur per week. In uw bedrijf geldt een volledige werkweek van 38 uur. Het minimumweekloon dat voor u geldt is €347,95. Dan deelt u € 347,95 door 38, en vermenigvuldigt het met 32. U moet dan minimaal € 293,01 bruto per week betaald krijgen.

Wat kan ik doen als ik minder loon krijg dan het wettelijk minimumloon?
U kunt uw werkgever erop aanspreken als u minder betaald krijgt dan het wettelijk minimumloon (onderbetaling). Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de Inspectie SZW of de kantonrechter gaan.

Naar Inspectie SZW bij minder minimumloon
Krijgt u minder loon dan het minimumloon en wilt uw werkgever uw loon niet aanpassen? Dan kunt u dit melden bij de Inspectie SZW met het formulier Melding Wet minimumloon/Onderbetaling. Dit mag ook anoniem.

Betaalt uw werkgever u inderdaad minder dan het minimumloon? Dan krijgt hij direct een boete. Uw werkgever moet het achterstallig loon binnen 4 weken aan u betalen. Doet uw werkgever dit niet? Dan kan de inspectie een dwangsom opleggen.

Naar de kantonrechter bij minder minimumloon
Krijgt u minder loon dan het minimumloon en wilt uw werkgever uw loon niet aanpassen? Dan kunt u ook naar de kantonrechter gaan. Het is verstandig vooraf advies in te winnen.

Achterstallig loon opeisen
Komt u er pas later achter dat u te weinig loon heeft gekregen?Dan kunt u uw achterstallig loon opeisen bij uw werkgever. U moet dit wel binnen 5 jaar doen. Gerekend vanaf het moment dat u recht op het loon heeft. Dit geldt ook als u achterstallige vakantiebijslagwilt opeisen.

 

Bron:

www.rijksoverheid.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

RedactieHet minimumloon