Het wraken van een rechter

RedactieAlgemeen

vrouwe-justitia-half-close-up‘’Verdachte vraagt om wraking van de rechter’’. Deze zin zal bij een niet-jurist vele vraagtekens oproepen nu het woord ‘’wraken’’ in de juridische wereld een andere betekenis heeft dan het normale gangbare Nederlandse woord. Er lijkt een trend aan de gang, want het wraken van rechters gebeurt steeds vaker.

Definitie

Wraking houdt in dat een rechter die en zaak behandelt (welke rechter dan ook) kan worden vervangen op grond van feiten en omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Mocht een partij in een geschil vinden dat een rechter niet objectief genoeg is geweest, dan kan deze een procedure starten met het verzoek om deze rechter te vervangen. In een democratische rechtstaat is de onpartijdigheid van de rechtsprekende macht van cruciaal belang.

Begin van de procedure

Een rechter kan op drie momenten gewraakt worden: 1) Voor de zitting, 2) tijdens de zitting en 3) na de zitting.

  • Voor de zitting kan in overleg met de advocaat besloten worden om een brief naar desbetreffende rechter te sturen met een gedetailleerde beschrijving waarom de rechter gewraakt wordt. Het versturen van de brief dient voor de zitting gestuurd te worden.
  • Tijdens de zitting kan aangegeven worden dat de rechter gewraakt wordt met daarbij een motivering. De zitting stopt dan en het wrakingsverzoek komt in het verslag van de zitting
  • Na de zitting kan ook nog een verzoek ingediend worden, maar dit dient wel gedaan te worden voor er een uitspraak is gedaan. Ook hier dient een brief gestuurd te worden aan de rechter met redenen waarom hij gewraakt wordt.

Behandeling wrakingsverzoeken

De rechter kan het eens zijn met het verzoek en zich terugtrekken. Een andere rechter zal dan zijn plaats innemen. De rechter kan het er ook niet mee eens zijn waarop het verzoek verstuurd wordt naar de wrakingskamer. Deze kamer bestaat uit 3 ervaren rechters die in een openbare zitting zullen oordelen of zij de rechter partijdig vinden.

De uitspraken van de wrakingskamer worden binnen 2 weken gedaan en deze zijn bindend. Als de rechter niet door de wrakingskamer is gewraakt, dan kan er alleen bij nieuwe feiten en  omstandigheden gewraakt worden.

Mocht men het ook niet eens zijn met de uitspraken van de wrakingskamer? Dan kan ook deze gewraakt worden!

RedactieHet wraken van een rechter