Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap

RedactieAlgemeen

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, dan betekent dit dat u als erfgenaam als het ware in de schoenen van de overledene treedt. U wordt eigenaar of mede-eigenaar van alle bezittingen van de overledene.  Daarnaast wordt u ook eigenaar of mede-eigenaar van alle schulden van de overledene. Het gevolg hiervan is dat u dan ook verplicht bent om de schulden van de overledene te voldoen. Indien u mede-eigenaar bent, bent u verplicht om samen met de andere erfgenamen de schulden te voldoen. Indien de nalatenschap niet voldoende verhaal biedt kan dit ten koste gaan van uw privévermogen. Dit laatste geldt alleen voor het gedeelte waartoe u tot de nalatenschap gerechtigd bent. Ter illustratie; indien u voor 1/3 gerechtigd bent tot de nalatenschap, dan bent u ook slechts verplicht om 1/3 van de schulden van de nalatenschap te voldoen voor zover deze schulden niet uit de nalatenschap zelf betaald kunnen worden.

Voordat u overgaat tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, is het van cruciaal belang om te kijken naar het saldo van de nalatenschap. Als u twijfelt over het saldo van de nalatenschap, is het verstandig om de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden.

Om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, hoeft u geen bijzondere procedure te volgen. In de praktijk is het overigens wel gebruikelijk dat de zuivere aanvaarding plaatsvindt door een door een notaris opgestelde verklaring. Zo is het voor de buitenwereld duidelijk dat wie de nalatenschap zuiver heeft aanvaard.

In sommige gevallen kunt u onbedoeld een nalatenschap zuiver aanvaarden. Dit is het geval wanneer u zich gaat gedragen alsof u de nalatenschap aanvaardt heeft. Het verkopen van spullen uit de nalatenschap kan ervoor zorgen dat u de nalatenschap, onbedoeld, zuiver aanvaardt. De wet gaat er dan vanuit dat u daarmee ook daadwerkelijk de keuze heeft gemaakt voor zuivere aanvaarding. Pas dus op met dergelijke handelingen zolang u nog geen definitieve keuze heeft gemaakt!

RedactieHet zuiver aanvaarden van een nalatenschap