Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

RedactieAlgemeen

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Berekening van aantal dienstjaren

Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst.
De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Bent u bij uw ontslag 50 jaar of ouder en minstens 10 jaar in dienst geweest? En heeft uw werkgever 25 of meer werknemers? Dan geldt tijdelijk een andere regel tot 2020.
Voor elk half dienstjaar vanaf uw 50e geldt: 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar.

Heeft u opvolgende (tijdelijke) contracten bij uw eigen werkgever of opvolgende werkgevers gehad? Dan worden deze arbeidsovereenkomsten voor de berekening van het aantal dienstjaren opgeteld. Tussen de overeenkomsten liggen maximaal 6 maanden.

Bent u werkzaam bij een werkgever met minder dan 25 werknemers? En is er sprake van ontslag wegens een slechte financiële situatie? Dan kan onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. Dit geldt tot 2020. Over deze voorwaarden worden nog regels gesteld.

Berekenen van maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet ook het bruto maandsalaris worden berekend.

Het bruto maandsalaris is het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Dit geldt voor contracten met een vast aantal uren.
Is er sprake van een oproepcontract? Dan wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand.
Bestaat een deel van het loon uit stukloon of provisie? Dan geldt het gemiddeld dat de werknemer hiervan per maand heeft ontvangen. Hierbij moet de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering worden opgeteld.

Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

  • ploegentoeslagen;
  • overwerkvergoedingen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen;
  • variabele eindejaarsuitkeringen.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Heeft een werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze in mindering worden gebracht.

Over de voorwaarden waaronder kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding worden nog regels gesteld.

Transitievergoeding in termijnen

Kan uw werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan de werkgever die in termijnen betalen.

 

 

Bron: rijksoverheid.nl

RedactieHoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?