Hoe nu verder na Brexit?

RedactieAlgemeen

brexit

Nu is het een feit: Groot-Brittannië heeft gestemd voor de brexit en verlaat de Europese Unie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Britten zijn niet van vandaag op morgen een ex-lid van de Unie; het vertrek wordt waarschijnlijk een proces van jaren.

Dit gaat er nu gebeuren

Een land dat het lidmaatschap van de EU wil opzeggen kan daar simpelweg toe besluiten, bijvoorbeeld na een referendum, zoals nu in Groot-Brittannië. Dat besluit moet vervolgens aan de andere 27 landen van de Europese Unie worden meegedeeld.

Dan begint een periode waarin het vertrekkende land en de 27 achterblijvende lidstaten onderhandelen over een scheidingsovereenkomst. Die overeenkomst regelt niet alleen hoe er een einde moet komen aan alle Europese regelingen in het vertrekkende land, maar ook hoe de toekomstige relatie moet worden vormgegeven.

Die scheidingsovereenkomst bepaalt ook wanneer de nieuwe relatie ingaat. De Europese regeringsleiders moeten met gekwalificeerde meerderheid instemmen met de overeenkomst nadat het Europese Parlement het heeft goedgekeurd.

Om druk op de ketel te houden staat in het verdrag dat er maximaal twee jaar de tijd is voor die onderhandelingen. Is er dan geen akkoord over de scheiding en de relatie daarna, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Behalve als alle 28 landen unaniem besluiten om de tijd te verlengen.

Gedurende de onderhandelingen blijven de Europese wetten en regels van kracht in het Verenigd Koninkrijk, maar mag het land niet deelnemen aan EU-vergaderingen over de scheiding.

De problemen

Nog nooit eerder heeft een land de EU verlaten, dus ervaring met zo’n vertrekregeling is er niet. Bovendien ziet bovenstaande procedure er simpel uit, maar op tal van terreinen kunnen moeilijkheden opduiken.

Een greep uit de problemen die kunnen ontstaan:

– Het allerbelangrijkste is de politieke wil om er samen uit te komen. Ontbreekt het daaraan, dan komt een complex onderhandelingsproces al snel tot stilstand;
– Ook bij het vormgeven van de toekomstige relatie is de gun-factor belangrijk. Als er veel kwaad bloed is gezet, gaan de grenzen over en weer dicht en wordt wederzijdse handel een stuk moeilijker gemaakt;
– Juristen spinnen er garen bij, want alle afspraken, oud en nieuw, moeten juridisch worden vastgelegd, zowel aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk als aan de EU-kant. Dat geldt ook voor een potentieel enorm aantal rechtszaken dat gevoerd zou kunnen worden;
– Het Verenigd Koninkrijk moet een enorme stapel nationale wetten gaan maken voor alles wat nu Europees is geregeld, en daar moeten over brexit verdeelde Britse politici het wel over eens kunnen worden;
– Het Verenigd Koninkrijk moet alle internationale afspraken die nu via Brussel lopen (waaronder talloze handelsverdragen) opnieuw gaan maken;
– En lukt het uiteindelijk om de scheiding netjes en op tijd te regelen, dan zullen de 27 in de EU achterblijvende landen alsnog hun veranderde onderlinge afspraken moeten goedkeuren, inclusief parlementaire goedkeuringen en referenda die daarbij kunnen horen.

bron: www.nos.nl

 

RedactieHoe nu verder na Brexit?