Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

RedactieAlgemeen

Een echtscheiding brengt vaak een hoop geregel met zich mee. Hier kunt u vinden welke stappen u moet volgen:

Hoe vraag ik een scheiding aan?
U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Verzoekschrift indienen
Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraagt u samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg.

Bij een eenzijdig verzoek of als u het niet met elkaar eens bent, moet u ieder een eigen advocaat kiezen. Doet u een eenzijdig verzoek tot scheiding? Uw partner krijgt dan een kopie van het verzoekschrift binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank. Dit regelt de advocaat van uw partner. Uw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding. Dat wordt ‘verweer voeren’ genoemd.

Het kabinet wil scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken. Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen in de toekomst via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Het wetsvoorstel voor deze wijziging is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Nevenvoorziening bij scheiding
U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de echtscheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen. Als u het met elkaar eens bent, neemt de rechter de beslissing tegelijk met de beslissing over de scheiding. Heeft u of uw partner bezwaar, dan behandelt de rechter het verzoek op een aparte zitting.

Verschillende vormen om te scheiden
Er zijn 3 manieren om te scheiden:

echtscheiding;
scheiding van tafel en bed;
ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.
Ouderschapsplan verplicht bij minderjarige kinderen
Heeft u minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar), dan moet u een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen.

Scheiding definitief
Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden zijn ingeschreven. Dit regelt uw advocaat.

Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.

Mediation bij scheiding
Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u een mediator inschakelen. Mediaton helpt u om samen tot een oplossing te komen.

Oneens met eenzijdig verzoek
Als een partner het niet eens is met een eenzijdig verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kan deze bezwaar maken. Dat wordt verweer voeren genoemd. De advocaat moet binnen 6 weken na ontvangst van het verzoekschrift het verweer indienen bij de rechtbank.

Rechtszaak bij scheiding

Er volgt een zitting bij de rechter als u het niet met elkaar eens bent. Ook als er kinderen zijn tussen 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling, komt er een zitting. De zorgregeling is onderdeel van het ouderschapsplan.

Is er geen zitting nodig? Dan neemt de rechter een beslissing op basis van het verzoekschrift. U ontvangt dan beiden via de advocaat de beschikking van de rechter. Wie het niet eens is met deze beslissing, kan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Een scheiding kan langer dan een jaar duren als u het niet samen eens kunt worden. De rechter kan dan een tijdelijke beslissing nemen over bijvoorbeeld wie er in het huis blijft wonen en bij wie de kinderen gaan wonen. Dit heet een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening vraagt u aan via de advocaat.

Kosten scheidingsprocedure
Bij een scheiding betaalt u samen de kosten voor de advocaat of mediator. Ook betaalt u griffierecht. Dit zijn kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. De overheid vergoedt soms een deel van de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kopie echtscheidingsbeschikking aanvragen
U en uw ex-partner of uw kinderen kunnen een kopie aanvragen van de echtscheidingsbeschikking bij de rechtbank.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/scheiding-aanvragen.html

RedactieHoe vraag ik een echtscheiding aan?