Hoelang mag een proeftijd duren?

RedactieAlgemeen

De werkgever kan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een proeftijd afspreken met u. De wet regelt hoelang de proeftijd mag zijn. De proeftijd bedraagt nooit meer dan twee maanden en is altijd even lang voor de werkgever en de werknemer.

De proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever als door u per direct kan worden opgezegd. De proeftijd is dus eigenlijk een soort kennismakingsperiode. Niet iedereen heeft automatisch een proeftijd. Dit is afhankelijk van wat in de arbeidsovereenkomst, de cao of het personeelshandboek staat. Een proeftijd dient altijd schriftelijk overeengekomen te worden. Een mondelinge afspraak over een proeftijd is niet geldig. Het gevolg daarvan is dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet per direct kan opzeggen, maar rekening dient te houden met de regels die normaal gesproken gelden voor opzegging. Daar tegenover staat dat u als werknemer niet per direct kunt stoppen met werken. U heeft in dat geval een opzegtermijn. Voor beide partijen is het dus van belang dat de proeftijd schriftelijk wordt overeengekomen.

Niet in elke arbeidsovereenkomst is een proeftijd toegestaan. Daarnaast mag uw proeftijd maximaal twee maanden duren, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan zes maanden? Dan is elke overeengekomen proeftijd ongeldig. Een proeftijd voor een contract korter dan zes maanden is verboden. Indien uw arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden duurt, kan een proeftijd van maximaal één maand worden afgesproken. Wanneer uw contract twee jaar of langer duurt, of u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt, kan de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Indien geen duidelijke einddatum wordt afgesproken, kan de proeftijd maximaal één maand bedragen.

Uw proeftijd start altijd op de dag dat u begint met werken. Een proeftijd kan nooit voor een latere datum worden afgesproken. Mocht uw contract verlengd worden, dan mag de werkgever geen nieuwe proeftijd met u afspreken. Dit is alleen anders als u een andere functie krijgt binnen hetzelfde bedrijf. Het moet dan wel gaan om een functie met andere eisen, bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid.

Indien er voor u een cao geldt, kunnen andere regels met betrekking tot uw proeftijd. Indien niet aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan, is uw proeftijd ongeldig. In dat geval mag de werkgever u niet ontslaan tijdens de proeftijd. Ontslaat de werkgever u toch ondanks de ongeldige proeftijd? Dan kunt u binnen twee maanden naar de rechter om het ontslag te vernietigen.

Mocht u willen weten hoelang uw proeftijd mag zijn of heeft u andere vragen over de proeftijd? Dan kunt u ons gedurende onze openingstijden bereiken op 010 – 413 00 90.

 

RedactieHoelang mag een proeftijd duren?