Huurcontract voortijdig opzeggen, mag dit?

RedactieAlgemeen

Je huurt een woning maar je wilt het huurcontract toch eerder opzeggen. Of je krijgt de mededeling van jouw verhuurder dat het contract voortijdig wordt opgezegd. Mag dit zomaar?

 

Wilt u zelf de huur opzeggen? Dan gelden de volgende regels:

Het is mogelijk om uw huur voortijdig schriftelijk op te zeggen. Hier zijn echter wel wat voorwaarden aan verbonden. Ten eerste dient u rekening te houden met de opzegtermijn. De termijn voor het opzeggen van het contract staat vermeld in uw huurcontract. Vaak is de termijn gelijk aan de betalingstermijn van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Het kan ook zo zijn dat in uw contract een langere opzegtermijn is opgenomen. Echter in dat geval geldt alsnog dat de opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden geldt. Daarnaast dient u de huur schriftelijk en per aangetekende brief op te zeggen. Dit mag zonder opgave van redenen.

Let op: het is niet mogelijk om uw huur voortijdig te beëindigen indien u een zelfstandige woning huurt voor een vaste periode langer dan 2 jaar of een onzelfstandige woning voor een vaste periode langer dan 5 jaar. In dit geval kunt u het contract alleen eerder opzeggen indien de verhuurder hiermee akkoord gaat.

 

Wilt uw verhuurder de huur opzeggen? Dan gelden de volgende regels:

De verhuurder mag niet zomaar uw huur opzeggen zonder wettelijke reden. Een wettelijke reden voor opzegging van de huur kan bestaan uit opzegging bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Er kan sprake zijn van wanprestatie indien u zich niet als een goede huurder gedraagt door bijvoorbeeld een betalingsachterstand of indien u overlast bezorgt. Als de verhuurder dringend eigen gebruik als wettelijke reden geeft dan moet hierbij het belang van de verhuurder zwaarder wegen dan uw belang. Mocht de verhuurder de huur beëindigen wegens het slopen of renoveren van de woning dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

Indien er sprake is van een wettelijke reden dan mag de verhuurder de huur per aangetekende brief opzeggen. Dit moet hij binnen de minimale termijn doen van tenminste 3 maanden. Voor elk jaar dat u in de woning woont komt een maand bij de termijn tot een maximum van 6 maanden bij een woonduur van 3 jaar.

Als huurder moet u binnen 6 weken schriftelijk laten weten of u instemt of niet instemt met de beëindiging van het huurcontract. Indien u niet instemt met de beëindiging dan heeft de verhuurder nog de mogelijkheid om naar de rechter te gaan.

RedactieHuurcontract voortijdig opzeggen, mag dit?