Huurders van kamers en etages goedkoper uit

RedactieAlgemeen

Huurders van kamers en etages zijn straks goedkoper uit. Zij hoeven geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreedt. Nu geldt er voor onzelfstandige woonruimte, zoals kamers, nog een uitzondering op het verbod om bij de huurder bemiddelingskosten in rekening te brengen wanneer de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder een huurder zoekt. Straks betaalt alleen de verhuurder.

Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Blok voor Wonen en Rijksdienst waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met de maatregel wil het kabinet excessieve vergoedingen voor deze bemiddelingskosten aanpakken. Ook in deze gevallen verdient de kamerhuurder bescherming. Het gaat vaak om een groep huurders van wie geen grote draagkracht kan worden verwacht.

Aanleiding voor de maatregel is de verandering in de situatie ten opzichte van enkele jaren geleden toen de vrees bestond dat niet-commerciële bemiddelingsbureaus voor kamerverhuur kopje onder zouden gaan als alleen de verhuurder voor de bemiddelingskosten opdraait.

Verhuurders zouden deze bemiddelingsbureaus niet meer inschakelen en zelf hun kamers gaan verhuren. Het aanbod van geschikte woonruimte zou dan versnipperd raken waardoor huurders lastiger een kamer vinden. Dat is anders geworden nu verhuurders hun kamers via het internet kunnen aanbieden en woningzoekenden te huur staande kamers langs die weg makkelijker en sneller kunnen vinden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

RedactieHuurders van kamers en etages goedkoper uit