Identiteitsfraude herkennen en voorkomen. Welke stappen kunt u ondernemen?

RedactieAlgemeen

Iemand maakt misbruik van uw persoonsgegevens. Op een slinkse manier weten criminelen uw gegevens illegaal te gebruiken om abonnementen en leningen af te sluiten. De fraudeur opent bijvoorbeeld bankrekeningen op uw naam en bestelt producten en diensten waar u vervolgens de rekeningen van ontvangt. Voor u het weet bent u slachtoffer van identiteitsfraude. Identiteitsfraude kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat u snel stappen onderneemt. Hoe herkent en voorkomt u identiteitsfraude? En welke stappen dient u te ondernemen indien uw persoonsgegevens worden misbruikt.

Hoe herkent u identiteitsfraude?

Fraudeurs maken meestal gebruik van kopieën van identiteitsbewijzen, uw DigiD, BSN, openbare gegevens en gegevens op sociale media. Met namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en foto’s kunnen criminelen eenvoudig fraude plegen. Hoe herkent u dan identiteitsfraude? Wat zijn de tekenen van identiteitsfraude? In de volgende alinea staan een aantal tekenen voor u op een rijtje:

 • U ontvangt rekeningen van producten en diensten die u niet heeft besteld.
 • U ontvangt brieven en contracten waarvan u niets afweet.
 • Op uw bankafschriften staan uitgaven die u niet herkent of u ontvangt helemaal geen bankafschriften meer.
 • Er staan onbekende creditcards, contracten en leningen op uw naam.
 • Er staan subsidies of uitkeringen op uw naam, terwijl u niets heeft aangevraagd.
 • Uw ontvangt brieven van incassobureaus of deurwaarders zonder dat u schulden heeft gemaakt of achterstanden in de afbetaling van schulden heeft.
 • Uw online gegevens zijn plotseling gewijzigd, bijvoorbeeld uw woonadres op mijnoverheid.nl.
 • Op sociale media staan profielen die uzelf niet heeft aangemaakt.
 • Uw contacten ontvangen e-mails en berichten die uzelf niet heeft verstuurd.

Welke stappen kunt u vervolgens ondernemen?

 1. Meld de identiteitsfraude

Het is van belang dat u snel handelt zodra u identiteitsfraude herkent en vermoedt. Doe in ieder geval een melding bij het bedrijf of de instantie waar de identiteitsfraude vermoedelijk wordt gepleegd. Indien u bijvoorbeeld brieven van openstaande rekeningen krijgt, neem dan contact op met de afzender van de brief. Informeer naar de rekeningen en geef aan dat u vermoedelijk slachtoffer bent van identiteitsfraude. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met uw bank om bankpassen en creditcards tijdelijk blokkeren. Vermoedt u dat de fraude wordt gepleegd door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs, vraag dan een nieuw identiteitsdocument aan. Meld daarnaast de fraude bij de DigiD helpdesk in uw gemeente. Indien er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens op sociale media kunt u contact opnemen met het sociale media bedrijf. Vaak staat op de site aangegeven hoe u fraude van uw gegevens bij hen dient te melden.

 1. Doe aangifte bij de politie

Nadat u de identiteitsfraude heeft gemeld bij de instantie waar de fraude is gepleegd, kunt u aangifte te doen bij de politie. Identiteitsfraude is strafbaar en gaat meestal gepaard met andere misdrijven, zoals afpersing, oplichting en diefstal. Door aangifte te doen, kan de politie een onderzoek instellen naar de identiteitsfraude. Het is van belang dat u bewijs verzamelt alvorens u naar de politie gaat. U kunt denken aan aanvraagpapieren van abonnementen, leningen en bestellingen; bankafschriften; rekeningen; brieven van incassobureaus of deurwaarders en berichten naar uw contacten.

 1. Meld de identiteitsfraude bij het CMI

U kunt tevens de fraude melden bij het CMI. Het CMI is het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude – en fouten. Dit meldpunt helpt slachtoffers bij identiteitsfraude. Het CMI kan u helpen, adviseren en ondersteunen. Daarnaast kunnen ze u indien dit nodig is andere instanties inschakelen, zoals Belastingdienst.

Vervolgens kunt u de kopieën van uw aangifte en de melding bij het CMI versturen naar het bedrijf waar de identiteitsfraude is gepleegd.

Hoe voorkomt u identiteitsfraude?

U kunt verschillende stappen ondernemen om identiteitsfraude te voorkomen. Het is van belang dat u altijd zorgvuldig om gaat met persoonlijke gegevens. Hieronder staan een aantal stappen die u kunt ondernemen:

 • Bewaar uw persoonlijke gegevens op een veilige en afgesloten plaats.
 • Meld verlies of diefstal van persoonlijke gegevens en documenten bij politie, bank en gemeente.
 • Bewaar geen kopieën en pdf-bestanden van persoonlijke gegevens op onbeveiligde computers.
 • Controleer regelmatig bankafschriften.
 • Stuur nooit kopieën van identiteitsbewijzen, bankpassen of creditcards op bij handel via het internet.
 • Maak documenten en bankpassen onleesbaar op het moment dat u ze weggooit.
 • Houd uw wachtwoorden, pincodes en DigiD voor uzelf.
 • Let op welke persoonlijke gegevens u op sociale media plaatst.
 • Maak kopieën van uw identiteitsbewijs onbruikbaar voor fraudeurs.

Voorkomen is beter dan genezen. Identiteitsfraude is een serieus misdrijf. Indien u misbruik van uw persoonlijke gegevens vermoedt, onderneem dan snel actie. Mocht u nog vragen hebben over identiteitsfraude, dan kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.

RedactieIdentiteitsfraude herkennen en voorkomen. Welke stappen kunt u ondernemen?