Illegaal vuurwerk

RedactieAlgemeen

Het is een jaarlijks terugkerend onderwerp – illegaal vuurwerk. En zoals elk jaar is de politie weer met man en macht in de weer om de strijkers, cobra’s, romeinse kaarsen en mortieren te onderscheppen voordat het bij de mensen aankomt.

Dat illegaal vuurwerk, nou ja, illegaal is, dat snappen we allemaal. Maar wanneer is vuurwerk precies illegaal? En welke consequenties zijn er voor het verhandelen, bezitten of afvuren van illegaal vuurwerk?

Om te beginnen dan de vraag wat illegaal vuurwerk nou precies is. Heel kort door de bocht is dit alle vuurwerk dat niet is toegestaan binnen de geldende regels. Hier schiet men niet veel mee op, maar een goede vuistregel is dat het wél mag wanneer het door een legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen (28, 29 en 30 december) in Nederland wordt verkocht.

Maar welke consequenties staan er op? Uiteraard geldt ook hier: Hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de straf. Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn opgesteld voor de behandeling van vuurwerkdelicten. Ze maken hier onderscheid tussen 4 categorieën:

  • In de eerste categorie gaat het om verboden handelingen met consumentenvuurwerk. Bij overtreding krijg je een geldboete opgelegd.

Steek je vuurwerk af buiten de toegestane tijd, dan riskeer je een boete van €100,- per afgestoken stuk vuurwerk.

  • De tweede categorie ziet op (lichter) professioneel vuurwerk. Hierbij kan het gaan om geldstraffen wanneer er een kleine hoeveelheid vuurwerk wordt aangetroffen, maar het kan ook gaan om een gevangenisstraf.

Als je vuurwerk afsteekt uit deze categorie, dan riskeer je een boete van €200,- per afgestoken stuk vuurwerk.

  • De derde categorie ziet op zwaar professioneel vuurwerk en wordt weer onderverdeeld in flowerbeds en romeinse kaarsen enerzijds en shells, lawinepijlen en ander zwaar knalvuurwerk anderzijds. Beide groepen zijn zwaar, maar die laatste is nog gevaarlijker. Alle straffen in deze categorie zijn serieus, het gaat om minimaal een taakstraf en kan oplopen naar een gevangenisstraf.

Steek je vuurwerk af uit deze categorie dan kan daar per stuks vuurwerk een taakstraf van 60-120 uur op staan.

  • De laatste categorie ziet op zelfgemaakt vuurwerk of vuurwerk waaraan geknutseld is. Als iemand dit doet of zulk vuurwerk bezit, dan riskeert diegene 6 tot 9 maanden gevangenisstraf. Steekt diegene dit ook af, dan worden er tenminste 15 maanden gevangenisstraf tegen hem geëist.

Het OM maakt onderscheid tussen de zogeheten first offenders en de mensen die al vaker veroordeeld zijn, de recidivisten. Daarnaast werkt het ook strafverzwarend wanneer iemand aan kinderen (iedereen onder de 18 jaar) levert.

Tot slot dan nog iets over de straffen voor jongeren. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een minder zware overtreding plegen, komen voor een Halt-maatregel in aanmerking. Zo’n maatregel voorkomt dat ze een strafblad krijgen, waardoor ze later in hun leven misschien in de problemen komen. Ze moeten leeropdrachten maken, er zijn gesprekken met de jongere en de ouder en ze moeten hun excuses aanbieden. Zo krijgen ze hopelijk inzicht in hun eigen gedrag.

Mocht u over dit onderwerp nog verdere vragen hebben, dan staan wij vanaf dinsdag 2 januari weer klaar om u telefonisch te woord te staan. Maar voor nu wensen wij u fijne feestdagen toe, en alvast een gelukkig (en veilig) nieuwjaar.

RedactieIllegaal vuurwerk