In hoeverre mag DUO controleren of je als student uitwonend bent?

RedactieAlgemeen

Het is geen onbekende truc: je woont bij je ouders maar schrijft je in op een ander adres zodat je meer studiefinanciering ontvangt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Met de intreding van het leenstelsel begint dit een minder omvangrijk probleem te worden. Desondanks is de kwestie nog erg in opspraak. In mei van dit jaar tikte de Rechtbank Den Haag het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap echter op de vingers voor de manier waarop DUO onderzocht of studenten uitwonend waren (ECLI:NL:RBDHA:2017:5165).

In beginsel is DUO bevoegd te controleren of studenten echt uitwonend zijn wanneer zij als uitwonend ingeschreven staan. Dit kunnen zij onder andere toetsen door hun gegevens te vergelijken met gegevens van gemeenten of door huisbezoeken te doen. Indien DUO vervolgens concludeert dat je ten onrechte een uitwonendenbeurs gekregen hebt, kunnen zij het teveel aan studiefinanciering terugvorderen en je een boete geven. Wanneer vrienden of familie wisten dat je geen uitwonendenbeurs zou moeten krijgen, kunnen ook zij een boete krijgen. Indien iemand herhaaldelijk onrechtmatig een uitwonendenbeurs ontvangt, kan het recht op studiefinanciering volledig vervallen en de boete oplopen tot 100% van de uitgekeerde studiefinanciering.

DUO mag echter niet op elke manier onderzoeken of je uitwonend bent. Zo besloot de Rechtbank in bovengenoemde uitspraak dat DUO een tijd lang onrechtmatig het reisgedrag van studenten in de gaten gehouden heeft door middel van Trans Link Systems-gegevens. Dit zijn gegevens over het gebruik van OV-chipkaarten. De Rechtbank bepaalde dat aspecten van het persoonlijke leven van gebruikers blootgelegd worden door het dagelijks vastleggen van de in- en uitcheckgegevens in het Trans Link Systems. Het verzamelen, vastleggen, bewaren en gebruiken van deze reisgegevens, waarmee DUO heeft gewerkt, is daarmee in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Wij geven u graag gratis telefonisch advies!

RedactieIn hoeverre mag DUO controleren of je als student uitwonend bent?