Indexering in het nieuwe jaar

RedactieAlgemeen

Een nieuw jaar betekent een verse start. Zo is het ook in de juridische wereld. Dit artikel zal zien op de indexering van toeslagen en verplichte geldsommen in 2018.

Indexering betekent kort gezegd dat de geldbedragen die in de wet genoemd worden jaarlijks worden bijgesteld aan de hand van de toename in draagkracht, inflatie en andere economische verschijnselen die invloed hebben op de waarde van geld. Dit zodat alle uitgekeerde en te betalen bedragen dezelfde waarde vertegenwoordigen, jaar in jaar uit.

Dit jaar zal de alimentatie geindexeerd worden. Op deze site kunt u zelf berekenen hoever deze omhoog gaat dit jaar. Het vastgestelde percentage door de minister van Justitie en Veiligheid is dit jaar 1.5%. Houdt u er rekening mee dat dit bedrag niet automatisch verhoogd word, dit moet u zelf doen! Als u dit verzuimt te doen zal de ontvangende partij hier jaren later ineens nog mee kunnen komen, wat kan leiden tot het moeten betalen van een aanzienlijk achterstallig bedrag.

Ook is het minimumloon geindexeerd. Dit zal vanaf 1 januari met ongeveer 23 euro per maand omhoog gaan. Dit lijkt misschien niet veel, maar indien u werkgever dit verzuimt aan te passen dan kunt u dat aan hen voorleggen. Elke euro is uiteindelijk een euro.

Aangezien de bijstandsnorm gerelateerd is aan het minimumloon, zal ook de hoogte van de bijstandsuitkering omhoog gaan. Echter, net zoals met het minimumloon, is dat een relatief kleine groei van het bedrag.

Zoals al eerder is gezegd op onze website mag ook de huurprijs jaarlijks worden verhoogd. Of dit op u van toepassing is, is afhankelijk van uw verhuurder. Ook het verschil in prijs is van geval tot geval afhankelijk van omstandigheden. Mocht u bericht ontvangen over een mogelijke verhoging, kijk dan in het hiervoor gelinkte artikel om even na te kijken welke rechten en plichten u heeft in dit soort situaties.

De zorgtoeslag is dit jaar ook verhoogd om het stijgende eigen risico en de zorgpremie te compenseren. In concreto is dit een verhoging van ruim 6 euro.

De kinderopvangtoeslag zal per uur verhoogd worden met indexering van 2,76%, wat neerkomt op een nieuw tarief bij dagopvang van 7,45 euro, bij buitenschoolse opvang van 6,95 euro, en bij gastouderopvang van 5,91 euro.

Kort samengevat zijn de meeste toeslagen en bijstand dus toegenomen in omvang. Echter moet men dus bij alimentatie goed oppassen omdat dit niet automatisch doorberekend wordt. Als u hier dus niet van op de hoogte bent, zal u extra moeten betalen!

Voor verdere vragen en advies kunt u altijd contact met ons opnemen op (010) – 413 00 90.

 

RedactieIndexering in het nieuwe jaar