Kinderalimentatie na een scheiding

RedactieAlgemeen

Wanneer u gaat scheiden dient er veel geregeld te worden. Als er kinderen in het spel zijn is het overeenkomen van de kinderalimentatie tussen u en uw partner vaak één van deze dingen. Maar wat houdt de plicht om kinderalimentatie te betalen nou in? En hoe hoog moet de door een van de partijen te betalen kinderalimentatie zijn? In dit stuk wordt kort uitgelegd hoe de regeling van kinderalimentatie werkt.

Bij een scheiding zullen de eventueel aanwezige kinderen vaak bij één van de ouders gaan wonen. Beiden ouders blijven echter verantwoordelijk om de kinderen financieel te onderhouden. Hierdoor is de niet-verzorgende ouder in beginsel verplicht om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder. Voor de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie is van belang dat de niet-verzorgende ouder de biologische ouder of de juridische ouder van het kind is. Iemand is de juridische ouder van het kind wanneer het kind is geboren gedurende het huwelijk tussen u en uw partner of het kind door de partner is erkend.

Over de kinderalimentatie dient u samen met uw ex-partner afspraken te maken. Deze afspraken worden vervolgens neergelegd in het ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan is verplicht voor zowel gehuwde en geregistreerde ouders als samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Als u dit ouderschapsplan heeft opgemaakt dient u dit aan de rechter voor te leggen, die de daarin opgenomen afspraken en dus ook de regeling over de kinderalimentatie zal toetsen. Als de rechter deze afspraken rechtvaardig acht zal hij vervolgens de afspraken definitief maken en ze vastleggen.

Een van de afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie die u in het ouderschapsplan dient op te nemen is de hoogte van de kinderalimentatie. U en uw ex-partner zijn vrij om hierover afspraken te maken als dit lukt. U kunt u hierbij eventueel laten helpen door een echtscheidingsadviseur. Zoals hierboven vermeld zal de rechter beoordelen of hij de overeengekomen kinderalimentatie rechtvaardig acht. Is de rechter van mening dat het afgesproken bedrag niet rechtvaardig is, dan kan de rechter het bedrag bijstellen. Als het u en uw ex-partner niet lukt om afspraken te maken met betrekking tot de hoogte van de kinderalimentatie zal de rechter de hoogte van de kinderalimentatie vaststellen.

De niet-verzorgende ouder is in beginsel verplicht de kinderalimentatie te betalen totdat het kind zelfstandig is of de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Totdat het kind 18 jaar is geworden zal de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder worden betaald. Na de 18e verjaardag van het kind dient de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie aan het kind zelf te betalen. De hoogte van de door de niet-verzorgende te betalen kinderalimentatie blijft in dat geval in beginsel hetzelfde.Het kan zijn dat de niet-verzorgende ouder ook kinderalimentatie dient te betalen nadat het kind 21 jaar is geworden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer er sprake is van een handicap.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ons bellen op 010-4130090.

 

 

RedactieKinderalimentatie na een scheiding