Kosten Rechtspraak

RedactieAlgemeen

De kosten voor een rechtszaak hangen af van de procedure. U moet meestal griffierecht betalen. Ook betaalt u een advocaat, als u deze inschakelt. Voor advocaatkosten kunt u een vergoeding krijgen als u een laag inkomen heeft.

Kosten afhankelijk van soort procedure

Bij een civielrechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of burenruzie, moet u rekening houden met diverse kosten. U betaalt:

  • griffierecht voor het starten van een procedure bij de rechter;
  • een deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden (op te roepen);
  • een advocaat, als u hier gebruik van wilt maken;
  • in sommige gevallen de reis- en verblijfskosten voor getuigen en deskundigen.

Bij de kantonrechter betaalt alleen degene die naar de rechter stapt (de eiser) griffierecht. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Bij een bestuursrechtelijke procedure, waarbij burgers tegenover de overheid staan, betaalt u soms ook griffierecht. Dit is afhankelijk van het soort zaak. Eventueel betaalt u de kosten voor een advocaat. Geeft de rechter u gelijk, dan laat hij meestal de tegenpartij uw kosten betalen.

Bij een strafrechtelijke procedure hoeft u geen griffierechten te betalen. Wel betaalt u de kosten voor een advocaat, als u deze wilt inschakelen.

Tarieven griffierecht

Op Rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.

Kosten advocaat en deurwaarder

De advocatuur heeft geen vaste tarieven. U maakt met uw advocaat zelf afspraken over de kosten. Bijvoorbeeld over de hoogte van het uurtarief of een vast tarief voor de hele zaak. De Nederlandse Orde van Advocaten geeft meer informatie over de kosten. De tarieven van een deurwaarder vindt u bij de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders. Als u een advocaat of deurwaarder nodig heeft, kunt u ook hulp vragen bij het Juridisch Loket.

U bent niet bij alle rechtszaken verplicht een advocaat in te schakelen. Bij sommige zaken mag u ook uw eigen verdediging voeren of iemand anders vragen dit te doen. Het gaat dan vaak om eenvoudige zaken.

Wie juridisch advies nodig heeft of bijstand bij een procedure en geen advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) kan betalen, heeft recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Daarnaast kan advies worden ingewonnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) heet een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U mag niet te veel verdienen.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
  • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

De inkomensgrenzen en tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op Rechtsbijstand.nl.

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

Uw advocaat of mediator stelt samen met u een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hij dient uw aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de raad van de Belastingdienst.

Eigen bijdrage rechtsbijstand

U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld).

U krijgt een korting van € 52 op uw eigen bijdrage als u eerst het Jurisch Loket bezoekt. Dit doet u voordat u een advocaat of mediator inschakelt. Het Juridisch Loket is gratis. Bij het Juridisch Loket krijgt u een document met een analyse van uw probleem en een advies voor de oplossing. Met dit document krijgt u de korting op de eigen bijdrage.

Griffierechten en proceskosten

Een toevoeging dekt alleen de kosten voor een advocaat of mediator. Griffierechten vallen hier niet onder. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij meestal deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u dus de proceskosten zelf betalen en vaak ook die van de tegenpartij.

 

Bron:

www.rijksoverheid.nl

www.rechtspraak.nl

 

RedactieKosten Rechtspraak