Last van te gezellige buren? Dit is wat u moet doen bij geluidsoverlast

RedactieAlgemeen

Heeft u vaker dan gewenst last van het zoveelste feestje van uw buren? Probeer dan eerst samen rond de tafel te gaan zitten, want wellicht komen jullie samen tot een oplossing. Lukt dit niet en blijft u geluidsoverlast houden, dan kunt u hulp inschakelen van de politie, een mediator of een buurtbemiddelaar. Check eerst of de geluidsoverlast geen technische oorzaak heeft; in dat geval kunt u het best met de verhuurder overleggen hoe het probleem kan worden opgelost.

Te veel bewoners
Daarnaast kan een oorzaak van geluidsoverlast zijn dat er te veel bewoners in één huis wonen. Als u dit vermoedt, kunt u het best contact opnemen met u gemeente. Het aantal bewoners zou in strijd kunnen zijn met verschillende regels van de gemeente, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een leefmilieuverordening of een huisvestigingsverordening.

Maatregelen
Voordat u maatregelen neemt, kunt u het beste een logboek bijhouden waarin u schrijft hoe vaak en op welke wijze u geluidsoverlast ervaart. Dit logboek kunt u later laten zien aan uw buren, de buurtbemiddelaar en/of de mediator.
Vervolgens kunt u de geluidsoverlast melden bij uw verhuurder of uw VVE. Een verhuurder zou maatregelen kunnen nemen om de overlast minder te maken. De VVE heeft de mogelijkheid om boetes op te leggen als de bewoners de regels niet naleven.

Mocht dit niet werken, kunt u beginnen aan buurtbemiddeling of mediation. Buurtbemiddelaars zijn ervaren in het omgaan met problemen tussen buren, maar mocht uw gemeente geen buurtbemiddeling hebben, dan is mediation een goed alternatief om er samen uit te komen.

Alleen als er sprake is van een strafbaar feit, zoals verstoring van de openbare orde, zou de politie ingeschakeld kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, kan de politie maatregelen treffen om de geluidsoverlast te minderen. Blijft u echter last hebben van de onrechtmatige geluidsoverlast, dan kunt u nog overwegen om een advocaat in te schakelen. De advocaat kan u helpen bij het bewijzen dat het geluid onrechtmatige hinder oplevert bij de rechter. De rechter maakt dan een afweging van uw belangen en die van uw buren.

RedactieLast van te gezellige buren? Dit is wat u moet doen bij geluidsoverlast