Mag de verhuurder het huurcontract opzeggen?

RedactieAlgemeen

Hebt u een opzeggingsbrief ontvangen van uw verhuurder en wilt u weten of de verhuurder de huur zomaar kan opzeggen? Dan is dit het artikel voor u! Hier leest u alles over de mogelijke opzeggingsgronden, opzegtermijnen en de wettelijke opzegformaliteiten van de verhuurder.

De verhuurder heeft de mogelijkheid om een huurcontract op te zeggen. Echter, de verhuurder moet zich wel aan de wet houden. Kijk als huurder altijd of er een geldige opzeggingsgrond is, of de verhuurder zich heeft gehouden aan de opzegtermijn en ten slotte of hij de formaliteiten in acht heeft genomen. Hieronder zullen al deze punten uitgebreid worden besproken.

Wanneer mag de verhuurder het huurcontract opzeggen?
De verhuurder heeft een geldige opzeggingsgrond nodig om het huurcontact op te zeggen. Hieronder een aantal opzeggingsgronden:

 • De huurder heeft zich niet als een goede huurder gedragen. Dit bijvoorbeeld door voor overlast te zorgen of niet tijdig de huur te betalen.
 • De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik. Hier geldt wel dat er een goede reden moet zijn. Voorbeelden zijn: het renoveren, slopen of voor eigen gezin gebruiken van de woning. Daarbij moet het belang van de verhuurder zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Indien de verhuurder de woning wil renoveren of slopen, dan zal hij aan de huurder een verhuiskostenvergoeding moeten betalen.
 • Verhuurder stelt een nieuw huurcontract voor. Indien dit voorstel redelijk is en de huurder daar niet mee instemt, mag de verhuurder de huur opzeggen. Onder dit voorstel vallen niet de huurprijs en servicekosten.
 • Er is een nieuwe verhuurder en deze wil de huur wil beëindigen. Indien de nieuwe verhuurder de woning voor (dringend) eigen gebruik wil hebben, dan moet hij de huurder eerst schriftelijk melden dat hij de nieuwe verhuurder is. Opzeggen van de huur kan na 3 jaar na deze melding.

Nog een belangrijke opzeggingsgrond is het tijdelijke contract voor bepaalde tijd. Hier moet gekeken worden op welk moment het huurcontract is afgesloten.

 • Stap 1: Tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar of maximaal 5 jaar?
  Ja? Zie stap 2A.
  Nee, meer dan 2 jaar of 5 jaar? Zie ‘conclusie 2B’.
 • Stap 2A: Huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2016?
  Ja? Zie ‘conclusie 2A’.
  Nee, vóór 1 juli 2016? Zie stap 2B).
 • Stap 2B: Huurcontract afgesloten vóór 1 juli 2016?
  Ja? Zie ‘conclusie 2B’. 
 • Conclusie 2A: De huur eindigt automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het einde van het huurcontract aan de huurder schriftelijk melden.
 • Conclusie 2B: De huur eindigt niet automatisch bij afloop van het contract, om reden dat dit geen tijdelijk contract is. Enkel met wederzijds goedvinden kan de huur voortijdig worden opgezegd.

Opzegtermijn voor de verhuurder
De verhuurder dient zich te houden aan bepaalde opzegtermijnen.

 • Indien de huurder minder dan 1 jaar in de woning heeft gewoond, is de minimale opzegtermijn van de verhuurder 3 maanden.
 • Indien de huurder meer dan 1 jaar in de woning heeft gewoond, is de minimale opzegtermijn van de verhuurder 4 maanden.
 • Indien de huurder meer dan 2 jaar in de woning heeft gewoond, is de minimale opzegtermijn van de verhuurder 5 maanden.
 • Indien de huurder meer dan 3 jaar in de woning heeft gewoond, is de minimale opzegtermijn van de verhuurder 6 maanden.

Regels waaraan de verhuurder zich moet houden
Voor een geldige opzegging van het huurcontract dient de verhuurder het huurcontract op te zeggen middels een (aangetekende) opzegbrief. Daarin moet duidelijk aangegeven zijn wat de opzeggingsgrond is en wat de feiten en omstandigheden zijn waarop de opzegging zich berust.

De huurder heeft 6 weken de tijd toe te stemmen of om bezwaar te maken tegen de opzegging. Indien de huurder geen goedkeuring geeft, kan de verhuurder naar de rechter. De rechter zal dan oordelen of er sprake is van een rechtmatige opzegging.

 

RedactieMag de verhuurder het huurcontract opzeggen?