Werknemer of zzp’er?

RedactieAlgemeen

De meeste mensen denken dat wanneer iemand werkzaamheden uitvoert voor een bedrijf, diegene daar werknemer is. In bepaalde gevallen is dit echter te kort door de bocht. Er kan namelijk ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. In dat … Read More

RedactieWerknemer of zzp’er?

Is een advocaat verplicht?

RedactieAlgemeen

Niet in elke situatie is een advocaat vereist. Dit kan verschillen per soort rechtszaak en daarnaast kan dit ook afhankelijk zijn van welke rechterlijke instantie uw zaak behandelt. In de situaties dat een advocaat niet verplicht is, heeft u alsnog altijd … Read More

RedactieIs een advocaat verplicht?

Werkgeversaansprakelijkheid: schade werknemers

RedactieAlgemeen

Hebt u schade opgelopen op het werk en vraagt u zich af of de werkgever dit moet vergoeden? Dan zal dit artikel u verder helpen! De werkgever kan op grond van art 7:658 BW door een werknemer aansprakelijk worden gesteld … Read More

RedactieWerkgeversaansprakelijkheid: schade werknemers

Wat is een ingebrekestelling?

RedactieAlgemeen

De ingebrekestelling komt vaak voor en speelt een grote rol wanneer een verbintenis of overeenkomst niet nagekomen wordt. Maar wat is een ingebrekestelling precies? In deze blog zal uitgelegd worden wat een ingebrekestelling is, wanneer deze wordt gebruikt en aan … Read More

RedactieWat is een ingebrekestelling?

Pech in het buitenland

RedactieAlgemeen

In een eerder artikel is al besproken hoe je een procedure bij de kantonrechter moet starten en hoe deze procedure zal verlopen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een auto-ongeluk krijgt in het buitenland? Hoe zit het dan met … Read More

RedactiePech in het buitenland

Ontslag op staande voet

RedactieAlgemeen

Op staande voet ontslagen worden is voor veel mensen een nachtmerrie. Gelukkig heeft de wetgever hier strenge eisen aan gesteld, die ik in dit stuk uiteen zal zetten. Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van het … Read More

RedactieOntslag op staande voet

Huurbescherming bij onderhuur

RedactieAlgemeen

Als onderhuurder heeft u ook huurbescherming. Dit houdt onder andere in dat uw huur niet zomaar mag worden opgezegd. Onderverhuur houdt in dat u van iemand huurt die zelf de woning of ruimte van iemand anders heeft gehuurd (de hoofdverhuurder). … Read More

RedactieHuurbescherming bij onderhuur

De oproepovereenkomst

RedactieAlgemeen

Wat is een oproepovereenkomst? Bij een oproepovereenkomst wacht de werknemer op een oproep van de werkgever om gedurende een aantal uren of gedurende een langere periode arbeid te verrichten. Kenmerkend bij dit type contract is dat er een afwezigheid is … Read More

RedactieDe oproepovereenkomst

Even voorstellen: Jeroen!

RedactieAlgemeen

Hoi Allemaal! Ik ben Jeroen, 20 jaar en ik zit in mijn tweede jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Volgend jaar ga ik mijn een na laatste jaar in. Dit komt omdat ik ook nog de bachelor Fiscaal Recht erbij wil … Read More

RedactieEven voorstellen: Jeroen!

De Algemene verordening gegevensbescherming

RedactieAlgemeen

U heeft het vast al gezien. De mailtjes waarin wordt vermeld dat de privacyvoorwaarden vernieuwd worden. Sinds 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Maar wat houdt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) precies in? Door de … Read More

RedactieDe Algemene verordening gegevensbescherming