Onderhoudsgebreken bij een huurwoning

RedactieAlgemeen

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. Over het algemeen regelt de verhuurder het groot onderhoud, dit zijn bijvoorbeeld lekkages van het dak. … Read More

RedactieOnderhoudsgebreken bij een huurwoning

De legitieme portie uiteengezet

RedactieAlgemeen

  Veel mensen denken dat een kind niet onterfd kan worden. Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is dit echter wel mogelijk. Een ouder kan dit in de uiterste wilsbeschikking hebben opgenomen. Het kind behoudt wel het … Read More

RedactieDe legitieme portie uiteengezet

Vergoeding van affectieschade: het nieuwe wetsvoorstel

RedactieAlgemeen

  Ook naasten recht op smartengeld Vandaag wordt er door de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel dat vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. Met dit voorstel krijgen ook nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend … Read More

RedactieVergoeding van affectieschade: het nieuwe wetsvoorstel

De Hoge Raad beslist: transitievergoeding eventueel ook verschuldigd bij ontslag op staande voet

RedactieArbeidsrecht

De transitievergoeding en het ontslag op staande voet: hoe verhouden deze twee arbeidsrechtelijke thema’s zich tot elkaar? Op 30 maart jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of het recht op transitievergoeding ook bestaat bij een (rechtsgeldig) … Read More

RedactieDe Hoge Raad beslist: transitievergoeding eventueel ook verschuldigd bij ontslag op staande voet

Scheiden; wat te doen met uw koopwoning?

RedactieAlgemeen

Als u en uw partner gaan scheiden, zijn er verschillende dingen die u kunt doen met betrekking tot uw koopwoning. Als slechts één van de partners eigenaar is van de woning, kan deze in de woning blijven wonen of alleen … Read More

RedactieScheiden; wat te doen met uw koopwoning?

Kan ik mijn overeenkomst ontbinden?

RedactieAlgemeen

Stel u bent een koopovereenkomst aangegaan, maar de wederpartij wil niet nakomen. Vervolgens blijkt dat de partij helemaal niet meer of tijdelijk niet meer kan leveren. U vindt dat u nu wel genoeg heeft gewacht en wil actie ondernemen. Wat … Read More

RedactieKan ik mijn overeenkomst ontbinden?

Een vast arbeidscontract: wat betekent dat?

RedactieAlgemeen

Gefeliciteerd, u heeft een vast arbeidscontract getekend! Wat betekent dit voor u? Als u een vaste aanstelling heeft gekregen, betekent dat dat uw arbeidsovereenkomst niet meer van rechtswege zal aflopen. U heeft, als werknemer, een sterkere positie gekregen dan vóórdat … Read More

RedactieEen vast arbeidscontract: wat betekent dat?

De Wiv 2017

RedactieAlgemeen

  Het is bijna zover! Morgen kan men stemmen over de nieuwe Wiv. Wiv staat voor Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de Wiv inwerking treedt zullen een aantal regels van de huidige Wiv, afkomstig uit 2002, worden aangepast. … Read More

RedactieDe Wiv 2017

Help! Kan ik zomaar onterft worden?

RedactieAlgemeen

Bent u onterft? Of bent u bang dat u dit zal overkomen? In dit stukje zal ik uiteen zetten wat uw rechten zijn. Om te beginnen kan de situatie zijn dat u een niet-erkend kind bent. Dat betekend dat uw … Read More

RedactieHelp! Kan ik zomaar onterft worden?