Proeftijd: moet dit altijd?

RedactieAlgemeen

Wat is het doel van proeftijd?

Tijdens de proeftijd hebben de partijen de gelegenheid kennis met elkaar te maken. De werknemer kan in die periode al zijn vaardigheden laten zien en de werkgever kijkt of de werknemer geschikt is voor de functie.

Kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd worden opgezegd?

Ja dit kan. Het is namelijk zo dat zowel de werknemer als de werkgever bevoegd is de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd op te zeggen. Er hoeft dan geen rekening worden gehouden met de opzegtermijnen, die normaal wel gelden. Tevens heeft de werkgever, voor het ontslaan van de werknemer tijdens deze periode, geen toestemming nodig van het UWV.

Wettelijke vereisten

De wettelijke vereisten voor proeftijd zijn te vinden in art. 7:652 BW.

Het eerste vereiste is dat beide partijen gelijk zijn. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer dezelfde vrijheid genieten met betrekking tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd.

Het tweede vereiste is dat de proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen. Dit moet vóór of bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gebeuren. Als het in de cao is geregeld, dan voldoet het ook aan het schriftelijkheidsvereiste. De reden voor dit vereiste is dat de wetgever op deze manier de werknemer heeft proberen te beschermen. De werknemer weet dan namelijk precies waar hij/zij voor heeft getekend.

Het derde vereiste is de maximumduur van de proeftijd. Er wordt hier gekeken naar de duur van de arbeidsovereenkomst.

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden afgesproken van niet langer dan twee maanden.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  korter dan twee jaar (maar langer dan zes maanden), is de proeftijd een maand.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  langer dan twee jaar, is de proeftijd twee maanden.
  • Voor een arbeidsovereenkomst van korter dan zes maanden is er helemaal geen proeftijd.

Het vierde vereiste is de minimale duur van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst moet namelijk voor een langere duur dan zes maanden worden aangegaan. Indien het voor korter dan zes maanden wordt aangegaan, wordt het beding nietig verklaard.

Het vijfde en laatste vereiste is dat er geen proeftijd is bij een opvolgende arbeidsovereenkomst. Als er tussen dezelfde werknemer en werkgever sprake is van een opvolgende arbeidsovereenkomst, mag er geen proeftijd worden overeengekomen. Echter, als er sprake is van een andere vaardigheid of verantwoordelijkheid van de werknemer dan bij de voorafgaande arbeidsovereenkomst, dan moet er wel een proeftijd worden overeengekomen.

Als de werknemer al eerder in dienst is geweest bij de werkgever als uitzendkracht, dan weet de werkgever dat de werknemer geschikt is en hoeft er ook geen proeftijd worden overeengekomen. Een proeftijd is wel mogelijk, indien de werknemer nu een andere vaardigheid of verantwoordelijkheid zal hebben dan bij het werk dat hij als uitzendkracht verrichtte.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u ons gerust bellen!

RedactieProeftijd: moet dit altijd?