Recht op ziektewetuitkering

RedactieAlgemeen

 

Wanneer heb ik recht op een ziektewetuitkering?

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Of u kunt in sommige gevallen toch een ziektewetuitkering krijgen. Als u geen werkgever heeft, heeft u in bepaalde gevallen recht op een ziektewetuitkering.

Recht op een ziektewetuitkering

Als u een werkgever heeft, bent u verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een ziektewetuitkering:

 • U valt onder de no-riskpolis.
 • U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
 • U wordt ziek door orgaandonatie.

Als u geen werkgever heeft, heeft u recht op een ziektewetuitkering in de volgende situaties:

 • U bent uitzendkracht en ziek.
 • U bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
 • U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).
 • Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
 • U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract.
 • U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
 • U heeft een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en bent ziek.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
 • U werkt door nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek.
Geen recht op ziektewetuitkering

Als u geen werkgever heeft bent u niet verzekerd voor de Ziektewet. U heeft dan geen recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering.

Dit geldt in de volgende situaties:

 • U begint of heeft een eigen bedrijf.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (dga).
 • U bent alfahulp.
 • U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
 • U werkt in het buitenland.
Hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

Uw ziektewetuitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de ziektewetuitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Hoogte ziektewetuitkering

De hoogte van uw ziektewetuitkering hangt af van uw situatie. En van hoeveel u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd.

Hoe lang heb ik recht op een ziektewetuitkering?

U heeft maximaal 2 jaar recht op een ziektewetuitkering. Maar uw ziektewetuitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Start ziektewetuitkering

Heeft u recht op een ziektewetuitkering? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding.

Einde ziektewetuitkering

Uw ziektewetuitkering stopt in de volgende situaties:

 • U bent weer beter.
 • Uw uitkering stopt na eerstejaars ziektewetbeoordeling, als uw arbeidsongeschiktheid minder is dan 35%.
 • U bent na bijna 2 jaar nog ziek.
 • U bereikt de AOW-leeftijd.
 • U bent langer dan een maand gedetineerd.
 • U overlijdt.
Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

Als u een Ziektewetuitkering ontvangt en langdurig ziek bent, dan krijgt u een Eerstejaars ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling is aan het einde van het eerste jaar waarin u ziek bent geworden. U krijgt dan een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, of met allebei. Op basis hiervan beoordeelt het UWV of uw ziektewetuitkering stopt of wordt voortgezet.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

 

RedactieRecht op ziektewetuitkering