Reis- en annuleringsverzekering

RedactieAlgemeen

Wat dekt de reis- of annuleringsverzekering?
Aardbeving, onrust, demonstraties, tsunami of overstromingen en ziektes

In de media wordt veel aandacht besteed aan gebieden waar onrust heerst of die zijn getroffen door bijvoorbeeld een overstroming of aardbeving. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft ook reisadviezen voor deze getroffen gebieden. Misschien is het voor u onduidelijk wat onder een reis- en annuleringsverzekering valt.

Algemene informatie

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de getroffen gebieden en de toestand daar?
Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken www.minbuza.nl of www.rijksoverheid.nl (Reisadviezen) worden de meest recente ontwikkelingen gemeld. Meestal worden alle verblijvende Nederlanders in het getroffen gebied aangeraden om zich te registreren via de website van de Nederlandse ambassade in dat gebied www.mfa.nl. In geval van een noodsituatie kunnen zij door de ambassade (onder meer per sms) worden bereikt. Als reizen in het getroffen gebied wordt ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kunt u contact opnemen met uw touroperator/reisorganisatie.

Wat doet het Calamiteitenfonds?
Het kan zijn dat het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld, dat het getroffen gebied een calamiteit is en dat het fonds uitkeert. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.
U kunt contact opnemen met uw touroperator/reisorganisatie indien u een reis heeft geboekt via een touroperator/reisorganisatie, die deelnemer is aan het Calamiteitenfonds, en indien u de bijdrage aan het fonds heeft betaald. Dit geldt in principe alleen voor zogenaamde pakketreizen en niet voor losse tickets. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website www.calamiteitenfonds.nl.

Ik wil mijn vakantie afbreken. Kan ik de kosten die ik hiervoor maak claimen op mijn annuleringsverzekering?
Deze kosten zijn alleen verzekerd, indien er schade is aan het verblijf in het getroffen gebied en er geen alternatief mogelijk is. Alleen de annuleringskosten van het geboekte arrangement zijn dan verzekerd. Extra reis- en verblijfkosten vallen niet onder de dekking van de annuleringsverzekering, maar worden eventueel vergoed door uw reisverzekering. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op het Calamiteitenfonds. Kijk op www.calamiteitenfonds.nl.

Mijn spullen zijn kwijtgeraakt en beschadigd tijdens de vakantie. Vergoedt mijn reisverzekering deze kosten?
De reisverzekering vergoedt deze schade tot de maximale dekking genoemd in de voorwaarden. Er moet wel een dekking voor bagage zijn afgesloten.

Ik ben op vakantie in het getroffen gebied en moet extra kosten maken. Kan ik deze kosten claimen?
Als u uw reis moet aanpassen dan vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten als het Calamiteitenfonds besloten heeft uit te keren uit het fonds. Als de reis moet worden afgebroken vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt een vergoeding voor niet genoten reisdagen gegeven.

Kan ik deze kosten ook claimen op mijn reisverzekering?
Indien het Calamiteitenfonds niet uitkeert, dan kunt u op uw reisverzekering extra reis-, verblijf- en telefoonkosten claimen als u aan het einde van uw reis langer in het getroffen gebied moet blijven. Dit geldt uitsluitend wegens werkstaking van vervoersbedrijven of luchthavenpersoneel, mist, natuurgeweld, lawine, insneeuwing of overstroming. De maximum vergoeding voor telefoon-, verblijf- en vervoerskosten staan genoemd in de voorwaarden van uw reisverzekering.

Huidige omstandigheden

Het zikavirus heerst in Zuid-Amerika en verspreidt zich razendsnel. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, worden afgeraden om naar een Zuid-Amerikaans land te gaan. Maar wat als je deze reis al hebt geboekt en je wilt annuleren?

Reisadvies zwangere vrouwen                                                                                                                                          
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, niet af te reizen naar Zuid-Amerika. Er is geen officieel negatief reisadvies. Daarom is de reisorganisatie niet verplicht de reis kosteloos om te boeken.
Vergoeding door annuleringsverzekering    
Op dit moment kun je bij veel reisorganisaties je reis omboeken. Zij stellen wel de eis dat je zwanger bent. Je moet dit ook kunnen aantonen.Het zikavirus is geen geldige reden om gebruik te kunnen maken van je annuleringsverzekering. Er zijn op dit moment nog geen directe berichten van verzekeraars die hier soepel mee omgaan. Als je vanwege het virus de reis niet meer wilt maken, adviseren wij je daarom contact op te nemen met de reisorganisatie.
Angst om het zika-virus op te lopen is slechts verzekerd indien je een Allrisk Annuleringsverzekering bij Europeesche hebt afgesloten voordat het virus in het nieuws kwam. Allrisk Annulering geldt namelijk alleen bij onzekere gebeurtenissen. De Allrisk Annuleringsverzekering biedt een vergoeding van 75% van de annuleringskosten, tot maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat.

Indien u toch naar een bestemming reist naar een gebied ga waar het zika-virus heerst. Dan bied je reis- en annuleringsverzekering dekking voor schade doordat je besmet raakt met het Zika-virus.

Bron:

www.tripnieuw.nl

www.allianz-assistance.nl

RedactieReis- en annuleringsverzekering