Tijdelijke verhuur van woonruimte

RedactieAlgemeen

 

 

Per 1 juli is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 inwerking getreden. Het doel van de Wet doorstroming huurmarkt is onder andere het beter regelen van de tijdelijke verhuur van woonruimte. De aanpassingen die het meest van belang zijn worden in dit artikel besproken.

De wetgever heeft het voor de verhuurder mogelijk gemaakt om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Het gaat hierbij om een termijn van vijf jaar of korter bij onzelfstandige woonruimte en twee jaar of korter bij zelfstandige woonruimte. De verhuurder mag de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen. De huurder mag dit, in tegenstelling tot de verhuurder, wel doen.

Daarnaast moet de verhuurder zich aan een aantal regels houden. Zo mag niet meerdere keren achter elkaar een tijdelijke huurovereenkomst worden gesloten met dezelfde huurder voor dezelfde woning. Ook moet de verhuurder op het juiste moment de huurder schriftelijk kennis geven van de einddatum van de huurovereenkomst. Deze schriftelijke kennisgeving moet niet eerder dan drie maanden en niet later dan 1 maand voor de einddatum worden verstuurd. De verhuurder moet de schriftelijke kennisgeving dus niet te laat, te vroeg of vergeten te versturen. Daarbij moet de verhuurder de bewoning niet laten voortduren na de einddatum. Indien de verhuurder geen rekening houdt met de hierboven genoemde regels ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierdoor heeft de huurder wel de volledige huurbescherming.

Iedere verhuurder mag gebruik maken van tijdelijke huurovereenkomsten. Een uitzondering op deze regel zijn woningcorporaties die sociale zelfstandige huurwoningen verhuren. Woningcorporaties mogen alleen tijdelijk, zonder huurbescherming, verhuren in een aantal in de wet genoemde gevallen. Deze uitzonderingsgevallen zijn te vinden in artikel 22a van de regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

RedactieTijdelijke verhuur van woonruimte