Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

RedactieAlgemeen, Blog

Wellicht heeft u het een keer op tv gezien: het hacken van computers of het afluisteren van telefoons door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het lijkt allemaal een ver van ons bed show, maar deze voornoemde diensten maken hier vaak gebruik van.

In de Tweede Kamer is inmiddels een wetsvoorstel besproken die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden moet geven. Dit wetsvoorstel is voortgekomen uit de wens van deze diensten om terroristische dreigingen sneller te kunnen onderscheppen, teneinde beter elk mogelijk gevaar te kunnen neutraliseren, voordat deze kan worden gerealiseerd.

De Raad van de Rechtspraak is ingegaan op dit wettelijke vraagstuk. Zij erkennen de belangrijke rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vervullen in de bescherming van de democratische rechtsstaat. Dat daarvoor grondrechten in sommige gevallen wordt beperkt lijkt hen onvermijdelijk, maar een onnodige beperking moet worden voorkomen. Hiervoor dient een Toetsingscommissie die ervoor moet zorgen dat de grondrechten van onschuldigen zoveel mogelijk worden ontzien.

Hoewel er heden ten dage veel wordt geschreven over de veiligheidsdiensten na de diverse aanslagen wereldwijd is het altijd afwachten in hoeverre de gewone mens last zal hebben van de toegenomen bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In dit geval zal geen nieuws, goed nieuws zijn!

RedactieToezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?