Trump en de mogelijke gevolgen voor de Europese consument

RedactieAlgemeen

Bij de afgelopen presidentsverkiezingen is Donald Trump verkozen tot 45ste president van de Verenigde Staten. Deze grote verrassing, alle peilingen wezen op winst voor Hillary Clinton, is aanleiding geweest voor een grote schokgolf door de wereld. In de grimmige verkiezingscampagne deed Trump een aantal, op zijn minst, controversieel te noemen uitspraken. Wat kunnen de gevolgen van zijn plannen zijn die ook voor u merkbaar worden?

Reactie financiële markten

Nadat het bekend was geworden dat Trump de verkiezingen had gewonnen reageerden de financiële markten gematigder dan verwacht. Trump is voornemens om de economie van de VS een impuls te geven. Deze impuls wil hij geven door onder meer fors te investeren in de infrastructuur. Wanneer hem dit daadwerkelijk lukt zal dit een positieve uitwerking hebben op de economie van de VS. De VS heeft van oudsher een grote invloed op de wereldeconomie, zo ook op die van Europa. De VS zijn bijvoorbeeld de belangrijkste handelspartner van Duitsland buiten de Europese unie. Een stabiele aandelenmarkt in de VS zal daaropvolgend zijn doorwerking hebben op de aandelenmarkten en financiële stabiliteit in Europa.

Handelsverdragen

Trump wil de diverse handelsverdragen die zijn gesloten door de VS aanpassen naar zijn wensen of deze ontbinden. Zijn voornemen is om daarmee meer banen binnen de VS te creëren. Hoewel de gevolgen natuurlijk speculatie blijven, kan deze manier van bescherming gevolgen hebben voor Europa. De VS zullen dan bijvoorbeeld alleen nog maar Amerikaans staal gebruiken voor de bouw, dat bijvoorbeeld de productie van staal in Europa beinvloed. Dit kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en economie van Europa.

Ook wordt verwacht dat bepaalde producten die deels in de VS worden gefabriceerd ook duurder worden voor de Europese consument. Dit omdat productie in de VS over het algemeen duurder is dan in een land waar de lonen lager liggen en Trump deze productie terug naar de VS wil halen.

Klimaatverdragen

In de verkiezingscampagne heeft Trump aangegeven dat hij niet gelooft in klimaatverandering. Hij wil dan ook zo snel mogelijk van de Amerikaanse deelname aan het klimaatakkoord van Parijs af. In dit akkoord hebben meer dan 200 landen afgesproken om de aarde met niet meer dan twee graden te laten opwarmen, teneinde de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen een halt toe te roepen. De VS zijn goed voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen en zijn daarom voor het tegengaan van de opwarming van de aarde een belangrijke speler. Wanneer zij zich niet meer aan de afspraken houden, zal dit gevolgen voor het milieu en de opwarming van de aarde kunnen hebben.

Verwachting

Hoewel het een veel besproken onderwerp zal blijven, is het altijd afwachten wat er daadwerkelijk zal worden uitgevoerd door Trump. De eventuele effecten zijn dan ook zonder enige zekerheid in te schatten en blijft speculatie. Wat rest is een controversiële ‘president elect’, waardoor het zonder meer spannend zal zijn wat hij daadwerkelijk zal uitvoeren en wat onmogelijk zal blijken. De tijd zal het leren!

 

Bron: Het Financieele Dagblad

RedactieTrump en de mogelijke gevolgen voor de Europese consument