Uw dierbare overlijdt; hoe vermijdt u dat diens schulden voor uw rekening komen?

RedactieAlgemeen

Hoewel men er liever niet aan denkt, kan het plotseling voorkomen dat een dierbaar familielid overlijdt. Zo ongeveer het laatste waar men dan bij stilstaat, is wat er met de bezittingen van de overledene moet gebeuren. Velen zullen automatisch de neiging hebben om het huis van het overleden familielid leeg te halen, met name als het een huurhuis betreft. Tot 1 september 2016 kon het weghalen van de boedel al een aanvaarding van de erfenis betekenen. Dit gold evenwel voor het betalen van een openstaande vordering op de overledene. Indien de overledene grote (onverwachte) schulden blijkt te hebben nagelaten, kan zo’n aanvaarding voor u vervelende consequenties met zich brengen. U zou dan namelijk voor die schulden aansprakelijk zijn. In hoeverre moet u in het licht van de huidige wetgeving omtrent het aanvaarden van een erfenis op uw hoede zijn?

Per 1 september 2016 is een nieuwe wet in werking getreden die erfgenamen tracht beter te beschermen. In de nieuwe wet is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op een andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers, zoals door nagelaten spullen te verhuren. Waar eerst bijvoorbeeld het opruimen van het huis van de overledene tot een aanvaarding kon leiden, is dit nu niet meer het geval, uitzonderingen daargelaten. Indien u er zeker van bent dat de overledene geen (grote) schulden heeft nagelaten, kunt u de erfenis aanvaarden door een verklaring bij de griffie af te leggen, maar ook door een gedraging of door het laten verlopen van de termijn waarbinnen u moet aangeven of u de erfenis al dan niet verwerpt. Deze termijn is 3 maanden, maar u kunt uitstel vragen bij de kantonrechter.

Mocht u twijfelen over of er schulden zijn nagelaten, dan kunt u binnen die termijn onderzoek doen naar de inhoud van de erfenis, door bijvoorbeeld de post te openen om openstaande rekeningen te bekijken. Hoe dan ook is het raadzaam om de erfenis beneficiair te aanvaarden, wat inhoudt dat u de erfenis aanvaardt voor zover de bezittingen groter zijn dan de schulden. Mochten de schulden dus groter zijn dan de bezittingen, dan bent u daarvoor niet aansprakelijk. Bovendien mag u bepaalde spullen uit de boedel, die bijvoorbeeld voor u een emotionele waarde hebben, kopen. Dit mag niet indien u de erfenis heeft verworpen. In het geval dat u beneficiair wilt aanvaarden, dient u als erfgenaam de nalatenschap af te wikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kunt u pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan. Bovendien dient u hiervoor een akte bij de rechtbank af te geven. Mocht u meer willen weten over beneficiair aanvaarden, dan geven wij u per telefoon graag gratis advies!

RedactieUw dierbare overlijdt; hoe vermijdt u dat diens schulden voor uw rekening komen?