Vertraging met de trein? Claim uw geld terug!

RedactieAlgemeen

Persoonlijk heb ik er vandaag nog mee te maken gehad, de trein van Rotterdam Centraal naar mijn eindbestemming had weer eens vertraging. Vele mensen ervaren zulke ergernissen dagelijks met mij. Wat men echter vaak vergeet, is geld terug te claimen na een vertraging. Waar heeft u als reiziger precies recht op?

In de hoofdregel geldt het volgende. Wanneer u 30 tot 59 minuten vertraging heeft opgelopen, heeft u recht op een restitutie van de helft van het aangeschafte vervoersbewijs. Mocht u meer vertraging hebben, dan is de NS u het gehele bedrag verschuldigd. Deze tijd wordt berekend doormiddel van de registratie van het in en uitchecken. Mocht u dus aankomen op uw beginstation en constateren dat uw trein later vertrekt dan gepland, zorg er dan wel voor dat u tijdens dit wachten al bent ingecheckt! Deze regeling geldt niet bij vertragingen veroorzaakt door geplande werkzaamheden.

Toch is deze geld-terug-bij-vertraging-regeling iets minder mooi dan hij lijkt. In de algemene voorwaarden van de Nederlandse Spoorwegen staat namelijk een artikel opgenomen waarmee de NS zichzelf behoorlijk indekt.

“In het geval dat een vertraging het gevolg is van overmacht voor NS, is NS niet gehouden tot restitutie over te gaan. Van overmacht is bijvoorbeeld sprake in geval van omstandigheden waardoor de dienstregeling geheel of grotendeels niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zoals een stroomstoring met landelijke uitstraling, dreiging van terroristische aanslagen, een staking of uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm of (stuif)sneeuw.” (Artikel 6 Algemene Voorwaarden NS).

Uit dit artikel blijkt onder andere dat het door u betaalde geld niet terug te vragen is wanneer er sprake is van storm of sneeuw. Vertraging lijkt hier echter wel vaak door veroorzaakt te zijn. Toch willen wij u adviseren ook een poging te doen uw geld terug te vragen wanneer er sprake was van een vertraging veroorzaakt is door weersomstandigheden. U lijkt hier niet volledig recht op te hebben, maar niet geschoten is altijd mis.

 

 

Bron: NS.nl

 

 

 

 

RedactieVertraging met de trein? Claim uw geld terug!