Waarom heeft uw werkgever een VOG nodig?

RedactieAlgemeen

De Verklaring Omtrent Gedrag.

Het verplicht aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag, de VOG, komt steeds vaker voor. Dit kan voor een aanstaande werknemer, stagiair of vrijwilliger best vraagtekens oproepen, want waarom heeft de werkgever deze nodig?

Het is een actueel onderwerp: de aanvraag van een VOG. Steeds vaker is in het nieuws dat mensen de kans op een baan zien vergaan omdat zij geen VOG krijgen. De VOG is in het leven geroepen om onder andere aanstaande werknemers, vrijwilligers of stagiaires te screenen alvorens zij aan de slag kunnen gaan bij hun nieuwe werkgever. De werkgever kan dit van u verlangen om te kijken of u in het verleden wel eens in aanraking ben geweest met justitie. Dit kan van belang zijn als u bijvoorbeeld als maatschappelijk werker gaat werken of als u in het onderwijs wil werken. De werkgever kijkt in elk geval op welke aspecten u gescreend moet worden om een VOG te krijgen. Van belang is om te weten dat de VOG lang niet altijd problemen oplevert indien u in het verleden in aanraking ben geweest met justitie. Dit hangt heel erg af van de situatie waarvoor u de VOG moet aanvragen.

De VOG wordt aangevraagd bij de gemeente of via internet als de werkgever dit voor u aanvraagt. Ook kan de VOG worden aangevraagd bij Justis als u niet staat ingeschreven in het Basisregistratie personenregister(BRP). Justis doet vervolgens de screening om te kijken of u in het verleden in aanraking ben geweest met Justitie. U kan natuurlijk ook zelf uw strafblad al opvragen door een brief of een mail te sturen aan de justitiële informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mocht u geen VOG krijgen, staat er een mogelijkheid open om bezwaar in te dienen.

Komt u er zelf niet meer uit over de VOG, twijfelt u hierover, of heeft u vragen over de VOG? Neem dan contact met ons op!

RedactieWaarom heeft uw werkgever een VOG nodig?