Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?

RedactieAlgemeen

U heeft een notaris nodig als u bepaalde zaken officieel moet of wilt vastleggen. Bijvoorbeeld de eigendomsoverdracht van een huis, een testament of een samenlevingscontract. Verder kunt u bij een notaris terecht voor juridisch advies en soms ook voor bemiddeling (mediation). Wat de kosten van een notaris zijn, hangt af van het soort zaak. Bij familiezaken kunt u in aanmerking komen voor een maximumtarief als u weinig inkomen of vermogen heeft.

Notaristarieven onroerend goed

De notaristarieven voor onroerende goederen zijn vrij. Elke notaris mag zelf het tarief bepalen voor bijvoorbeeld het opstellen van een hypotheekakte.

Notaristarieven familiezaken

Voorbeelden van familiezaken zijn testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden. Mensen die een beperkt inkomen of vermogen hebben, komen in aanmerking voor een lager tarief: het maximumtarief minder draagkrachtigen.

Indienen verzoek voor lager tarief

Om voor het lage tarief in aanmerking te komen, dient u een schriftelijk verzoek in. U doet dit bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen. Hierin omschrijft u waarvoor u de notaris wilt inschakelen. Het adres van de Kamer van Toezicht is hetzelfde als dat van de arrondissementsrechtbank voor uw woonplaats.

Inkomensverklaring meesturen

Bij uw verzoek voegt u een inkomensverklaring waaruit blijkt dat u voldoet aan de draagkrachtgrenzen. Deze inkomensverklaring vraagt u schriftelijk of online aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Beslissing voorzitter

De voorzitter van de Kamer van Toezicht beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Als dat zo is, wijst de voorzitter een notaris in de buurt van de rechtbank aan. Die notaris zal dan de werkzaamheden verrichten tegen het lagere tarief.

bron: rijksoverheid.nl

RedactieWanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?