Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

RedactieAlgemeen

Transitievergoeding, wat betekent dit voor mij?

Met de intrede van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever een zogenaamde transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding die u kan ontvangen na ontslag, mits u aan de voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld voldoet. De wetgever heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om de periode tussen twee banen in makkelijker te overbruggen. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld voor scholing gebruiken, zodat u sneller een nieuwe baan vindt.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een transitievergoeding moet u minimaal twee jaar in dienst zijn geweest bij uw werkgever. Een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd valt ook onder deze regeling, mits deze minimaal twee jaar heeft geduurd. Het initiatief van het ontslag moet verder bij de werkgever liggen, wanneer u zelf ontslag neemt dan verliest u uw recht op een transitievergoeding. Wanneer er echter sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever en u neemt daarom ontslag, dan zult u het recht op een transitievergoeding behouden.

De omvang van uw arbeid is ook van belang. Wanneer u bijvoorbeeld onder de achttien jaar bent en minder dan twaalf uur per week arbeid heeft verricht, dan heeft u ook geen recht op een transitievergoeding.

 

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en uw bruto maandsalaris. Als basisregel wordt over de eerste 120 maanden van het dienstverband 1/6 deel van het maandsalaris berekend per zes maanden. Na de periode van 120 maanden wordt voor elke zes maanden een kwart van het bruto maandsalaris gerekend. De transitievergoeding kent wel een maximum van één bruto jaarsalaris en de maximale vergoeding is daarbij vastgesteld op 76.000 euro.

Voor de oudere werknemers heeft de wetgever nog een aparte voorziening opgenomen. Wanneer u de leeftijd van vijftig hebt bereikt ten tijde van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en langer dan 120 maanden in dienst bent, dan zult u recht hebben op halve maanden per zes maanden voor de periode na uw vijftigste levensjaar.

 

Rekenvoorbeelden

Jan is dertig jaar oud en vijf jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij verdient bruto 2400 euro per maand. Zijn werkgever heeft de arbeidsovereenkomst beëindigd, zonder dat dit te verwijten valt aan Jan.

Per gewerkt half jaar zal Jan dus 1/6 van 2400 euro ontvangen. Jan heeft vijf jaar gewerkt bij zijn werkgever, dus hij zal 400 x 10 = 4000 euro ontvangen als transitievergoeding.

 

Carin is 55 jaar oud en is 15 jaar in dienst bij haar werkgever. Zij verdient net zoals Jan 2400 euro bruto per maand. Ook bij Carin is de arbeidsovereenkomst op verzoek van haar werkgever beëindigd, zonder dat dit aan haar te verwijten valt.

Doordat Carin ouder is valt ze onder een aparte regeling van de transitievergoeding. Voor de eerste tien dienstjaren zal ze net zoals Jan 1/6 maandsalaris ontvangen. Dat komt neer op 20 x 400 = 8000 Euro. Voor de overige vijf dienstjaren die zij heeft gewerkt krijgt ze echter de helft van het bruto maandsalaris per gewerkt half jaar. Dat komt neer op 10 x 1200 = 12.000 Euro. De totale transitievergoeding bij ontslag zal dan ook 20.000 Euro bedragen voor Carin. Het verschil tussen de vergoedingen voor Jan en Carin is dan ook te terug te vinden in het verschil in zowel de leeftijd, als het aantal dienstjaren.

RedactieWanneer heb ik recht op een transitievergoeding?