Wanneer kan uw huur in de sociale huursector worden verhoogd?

RedactieAlgemeen

Elk jaar mag de verhuurder de huurprijzen verhogen. Er zijn voor de verhuurder een aantal redenen tot verhogen van de huur. Bent u het als huurder het daar niet mee eens, dan staan er mogelijkheden tot bezwaar open. Deze zullen in dit stukje worden toegelicht.

In principe mag de verhuurder een keer per jaar de huur verhogen. Jaarlijks wordt hiervoor door de overheid een maximaal percentage vastgesteld, die geldt voor alle woningen in de sociale huursector. Nadat de verhuurder een nieuwe prijs heeft vastgesteld, stuurt hij zijn voorstel schriftelijk naar de huurder. Dit moet hij minimaal twee maanden voor de huurverhoging aan de huurder opsturen. Daar staan tenminste de volgende dingen in:

  • De oude en de nieuwe kale huurprijs;
  • Het percentage/bedrag waarmee de prijs zal worden verhoogd;
  • Of er sprake is van een eventuele inkomensafhankelijke huurprijsverhoging (waarover hieronder meer);
  • De datum waarop de huurverhoging ingaat;
  • Hoe de huurder bezwaar kan maken.

Daarnaast gelden er nog enkele andere voorwaarden:

  • De kale huurprijs mag niet hoger worden dan het maximum vastgesteld door het puntensysteem;
  • Er is geen sprake van een all-in prijs, het moet echt gaan om de kale huur;
  • Huur mag niet verhoogd worden als hij door de Huurcommissie is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken;
  • Huur mag niet verhoogd worden als er bij de Huurcommissie een verzoek voor huurverlaging is ingediend voor de ingangsdatum van de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken! Op de site van de huurcommissie (https://www.huurcommissie.nl/) kunt u een voorbeeldbezwaarbrief vinden, welke u kunt doorsturen aan de verhuurder voordat de huurverhoging ingaat. Ook kunt u een aantal redenen van bezwaar vinden op de site van de Rijksoverheid.

Gaat de verhuurder niet akkoord met uw bezwaar? Dan kunt u aan de Huurcommissie vragen of zij de voorgestelde huurverhoging wil beoordelen. Hiervoor heeft de site ook een formulier.

Ook kunt u door weigeren de huurverhoging te betalen. Dan zal de verhuurder u een herinneringsbrief moeten sturen, waarna u nogmaals 3 maanden de tijd krijgt om eventueel bezwaar aan te tekenen bij de Huurcommissie via het bovenvermelde formulier.

Ook in 2017 is het voor verhuurders ook mogelijk om een inkomensafhankelijke huurverhoging in te voeren. Dit om het fenomeen scheefhuren tegen te gaan. Dat is te zien als een persoon die veel verdiend in een huisje woont waar hij eigenlijk teveel voor verdient. De verhuurder kijkt bij de belastingdienst hoeveel u in het voorgaande jaar heeft betaald, en zal op basis van die gegevens de huur verhogen.

Hier gaat het verhaal een beetje hetzelfde als bij de normale huurverhoging. Op de site van de Rijksoverheid staan weer een aantal redenen van bezwaar, waar tevens meer informatie te vinden is. Deze bezwaarprocedure bij de Huurcommissie kost echter wel 25 euro.

Heeft u nog vragen? Bel ons op 010-4130090!

RedactieWanneer kan uw huur in de sociale huursector worden verhoogd?